ארנונה למגורים – פטור מארנונה, סטודנטים, נכים והורים לילד נכה, פנסיונרים

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!
הורים לנכים? סטודנטים? בדקו פטור לארנונה!
הורים לנכים? סטודנטים? בדקו פטור לארנונה!

ארנונה היא מס שמטילה העירייה על תושביה המחזיקים בנכסים. סמכות העירייה להטלת המס מצויה בחוק ההסדרים במשק המדינה ובתקנותיו. גובה הארנונה נקבע לפי סוג הנכס גודלו ומיקומו, וסכומה מחושב לפי מכפלת שטח בתעריף למ"ר.

על פי תקנות משרד הפנים ועדה של הנחות בארנונה תבחן מי מהתושבים זכאי להפחתה בתשלום הארנונה.

פטור מארנונה

פטור לנכס ריק

נכס שהוא ריק מאדם ומחפץ, מאפשר לקבל פטור מתשלום ארנונה לתקופת מקסימום של 6 חודשים. ההנחה ניתנת באופן חד פעמי.

נכס שנאטם, או נכס שלא עושים בו שימוש, יהיה מחויב בתשלום ארנונה. התנאי למתן הפטור הוא שהנכס יהיה ריק לחלוטין מאדם ומחפצים. הבקשה לפטור מוגשת באמצעות טופס בקשה בגין נכס ריק. העירייה שולחת פקח כדי לבדוק אם הנכס ריק לחלוטין, וההנחה בארנונה תינתן מרגע מסירת הבקשה לעירייה. יש עיריות שנותנות את ההנחה באופן רטרואקטיבי ודורשות ביקור נוסף של הפקח בטרם הנכס יושכר מחדש.

לאחר שתקופת הפטור מסתיימת, מחוייב בעל הנכס בתשלום הארנונה, גם אם לא הצליח להשכיר את הנכס, או שהוא עושה בו שימוש שונה מייעודו המקורי.

פטור לנכס לא ראוי

נכס שנחשב לא ראוי לצורך פטור מארנונה הוא בנין הרוס שלא ניתן לעשות בו שימוש. נטישה או הזנחה של הנכס אינה מספקת לקבלת הפטור. הפטור עבור נכס שאינו ראוי לשימוש אינו מוגבל. בפסיקה נקבע בעבר, שאם נכס נמצא במצב שאינו ראוי לשימוש, אבל אפשר להשקיע בו השקעה סבירה ולהפוך אותו לראוי לשימוש, אזי הסירוב לביצוע ההשקעה, לא יהווה תירוץ למתן הפטור מתשלום ארנונה. אם ההשקעה הדרושה להפיכת הנכס לראוי לשימוש, היא גדולה – בעליו זכאי לקבל פטור, וניתן להגיש השגה בעניין למנהל הארנונה.

עם זאת, לאחרונה נקבע שגם אם ניתן להשקיע בנכס השקעה סבירה כדי להפוך אותו לראוי לשימוש – הוא עדיין זכאי להיחשב כבלתי ראוי לשימוש. בית המשפט הדגיש, שהנזק לנכס צריך להיות נזק משמעותי שאינו מאפשר שימוש סביר.

פטור לנכס בשיפוצים

נכס שמצוי בשיפוצים יסודיים יקבל פטור. תיקונים קלים כמו צביעה, אינם מקנים פטור. הפטור ניתן בדרך כלל מתחילת השיפוץ בפועל ולא מתקופת ההכנה לשיפוץ.

הנחות בארנונה לסטודנטים

העיריות כפופות להוראות משרד הפנים בעניין הנחות בתעריפי הארנונה, ואילו נמדדות לפי מבחן הכנסה.
חלק מהרשויות המקומיות נותנות לסטודנטים שלומדים ושוכרים דירות בתחומן הנחות בתשלומי הארנונה. את הבקשה להנחה יש להגיש בחודשים ינואר פברואר.

סטודנט שאינו עובד יהיה זכאי להנחה, וסטודנט שעובד יהיה זכאי להנחה לפי גובה שכרו. את ההנחה יכול הסטודנט לקבל רק כאשר חשבון הארנונה על שמו.

כדי לממש את ההנחה, צריך הסטודנט להגיש בקשה להנחה בארנונה, ולצרף אישור לימודים, צילום חוזה שכירות , 3 תלושי שכר, ועוד.

סטודנט שאינו עובד יצרף תצהיר חתום לגבי הכנסותיו, דוח מעסיקים מביטוח לאומי וכו'. עובדים עצמאיים יגישו שומת מס הכנסה, ותצהיר חתום המעיד על הכנסותיהם. אם הסטודנט מקבל מלגה הוא צריך להצהיר עליה. ההנחה היא ספציפית ואישית.

הנחות מארנונה לנכים ולהורים לילד נכה

הנחות לנכים

נכים זכאים להנחות בארנונה, ומקבלי קצבת זיקנה שהם נכים יקבלו 100% הנחה. אדם שמקבל קיצבת נכות מלאה ונקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות של 75% ויותר – זכאי להנחה של עד 80%. הנחה של 40% יקבלו נכים שדרגת הנכות שלהם לפי תקנות מס הכנסה היא 90%, ואין להם נכס נוסף.

עיוור זכאי להנחה של עד 90% בארנונה. נכים שמקבלים תגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים או חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוקים נוספים יקבלו הנחה של 66%. יש להגיש בקשה לאגף לגביית ארנונה ולצרף מסמכים כמו תעודות רפואיות ואישור על קבלת קצבה.

הנחות להורים של ילד נכה

הוריו של ילד עם צרכים מיוחדים שמקבל מביטוח לאומי גמלת נכות, יקבלו הנחה של עד 33% מתשלומי הארנונה עבור 100 מ"ר משטח הדירה (השטח הנותר מחוייב בארנונה רגילה). כך זכאים להנחה גם הורים של בוגר מעל גיל 18 שמתגורר עימם ומקבל קצבת נכות, וקיבל בעבר גמלת ילד נכה, וכן משפחת אומנה לילד נכה. עם זאת , ההטבות הנ"ל תלויות במבחן הכנסות.

ניתן לקבל את ההנחה על ידי הגשת טופס בקשה לעירייה בצירוף אישור על קבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, ואישורים המעידים על הכנסה. קבלת גמלת ניידות בלבד אינה מזכה בהנחה בארנונה.

הנחות לפנסיונרים

אזרחים פנסיונרים יקבלו הנחה בארנונה אולם אין כפל הנחה במקרה ששני בני זוג פנסיונרים. מדובר בהנחה עבור 100 מ"ר משטח הנכס שבו מתגורר הפנסיונר.

גובה ההנחה הוא 25% לאזרח ותיק ללא בדיקת הכנסותיו. אם ההכנסות אינן גבוהות מהשכר הממוצע, ההנחה תהיה 30% עבור 100 מ"ר מהנכס. אזרח שמקבל השלמת הכנסה מביטוח לאומי זכאי להנחה של עד 100% בארנונה עבור 100 מ"ר משטח הנכס. כמו כן גם אזרח שמקבל קצבת זקנה לנכה, יקבל הנחה זו.

ראו גם:

הפחתת ארנונה לבעלי מחסנים

הפחתת ארנונה לבעלי משרדים

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן