הפחתת תשלום ארנונה

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

מס הארנונה הוא הוצאה משמעותית בכלכלת משק הבית והעסק. נשאלת השאלה האם ניתן להפחית עלויות של חיובי הארנונה, וכיצד?

מהי ארנונה?

על פי חוק ההסדרים במשק, את הארנונה מחשבים על פי יחידת שטח, לפי סוג הנכס, השימוש בו והמיקום שלו. כל אחת הפחתת תשלום ארנונהמהרשויות קובעת את התעריף שלה לתשלום הארנונה ושיטה אחרת למדידת הנכס. כאשר מגיע חיוב בארנונה צריך לבדוק אם לא נפלה טעות בפרמטרים הרשומים של הנכס בחשבון הארנונה החודשי. חשוב לבדוק את גודלו של הנכס, הסיווג של הנכס, ואת תעריפי הארנונה. 

אם רשומים נתונים שגויים של הנכס בחשבון הארנונה, יש לפנות לרשות המקומית ולבדוק אם הנישום לא חויב ביתר. אם כן, ניתן להגיש השגה למנהל הארנונה בעניין גובה הארנונה, ולבקש להפחית את תשלומי הארנונה. את הבקשה יש להגיש בתוך שלושת החודשים הראשונים של השנה (90 ימים). על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך מועד מסוים, ואם עבר המועד ולא השיג להשגה, יש לקבל את הערעור. 

איך אפשר להוזיל את העלויות בגין תשלום הארנונה?

מחזיק שהוא שוכר והתחייב בחוזה השכירות לשלם את הארנונה עבור הנכס, צריך לדווח על כך לעירייה. אם העירייה פונה לבעל הנכס, עליו להודיע שיש שוכר בנכס ויש לגבות ממנו את תשלומי הארנונה. 

טעות במדידת השטח של הנכס

ניתן לטעון בהשגה בעניין טעות שנפלה בשטח הנכס, לאחר שמגלים ששטח הנכס הרשום בהודעת התשלום הוא שגוי, או שיש חיובים לא רלוונטיים לגבי שטחים נוספים מחוץ לנכס. אם הנישום סבור שהוא חויב בארנונה על שטח גדול יותר מהשטח במציאות, ניתן למדוד את הנכס, ואם יש טעות, צריך להשיג למנהל הארנונה. להשגה יש לצרף את תשריט המדידה ולרשום את השטח הנכון. 

אם השטח קטן יותר מהשטח המחויב בארנונה, ניתן גם לבקש החזרים רטרואקטיביים. היה וההשגה נדחית, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר, ועל החלטתה אפשר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים. 

טעות בסיווג הנכס

הסיווג של הנכס הוא פרמטר חשוב מאוד לעניין קביעת גובה הארנונה. אם נפלה טעות בסיווג הנכס, יש לפנות לרשות המקומית. צו הארנונה מפרט את הסיווגים השונים של הנכסים לצורך קביעת התעריף. הסיווג צריך להיקבע לפי שימוש עיקרי של הנכס, ולכן, חשוב לדעת אם יש הפרדה בין השטחים לפי השימושים שלהם לצורך קביעת תעריפי ארנונה שונים לכל שטח ושטח בהתאם. 

חשוב לדעת מהו התעריף הנמוך ביותר לשימוש בנכס. יש לבדוק בצו הארנונה את ההתאמה לאזור הרשום בחשבון החודשי.  אם נופלת טעות בעניין הסיווג, פירושו של דבר שהחיוב אינו תואם את השימוש שעושים בנכס. לפעמים יתכן ונכס מחויב לפי סיווג יקר יותר מהשימוש האמיתי שלו (סיווג של משרדים למשל הוא יקר). כך, כאשר מבנה תעשייה מסווג כמשרד, תעריף הארנונה יהיה גבוה יותר.

לחילופין, סיווג של תעשייה ומלאכה נמוך משמעותית מסווגים אחרים ולפעמים צריך לנסות לבקש לסווג את הנכס בסיווג של תעשייה ומלאכה אם הוא מתאים לכך. במקרים כאילו עשויים להיות הבדלים משמעותיים בחשבונות הארנונה. 

הנחה או פטור

אפשר להפחית את תשלומי הארנונה ולבקש במקרים מסוימים הנחות או פטורים כדלקמן :

  • פטור יינתן למשך חצי שנה לנכס ריק מכל אדם וחפץ שלא משתמשים בו. במקרה כזה הרשות המקומית שולחת פקח לבדוק אם הנכס ריק לפני שניתן הפטור. 
  • פטור מארנונה יינתן כאשר בניין טרם אוכלס, או כאשר בניין אינו מחובר לחשמל או למים. נכס שלא ראוי שישתמשו בו, או נכס הרוס יקבל פטור. 
  • גם נכס שנמצא בשיפוץ (כאשר הוא ריק מאדם וחפצים) יקבל פטור  למשך תקופה של עד חצי שנה.
  • יש גם הנחות או פטור לסטודנטים, עולים חדשים, פנסיונרים, חיילים, ניצולי שואה, וכולי. 
  • כמו כן ניתן לקבל הנחה בשל סיבות אישיות כמו מצב משפחתי או נכות רפואית, וגיל. 
  • יש הנחות בארנונה לאוכלוסיות מסוימת  ובין היתר לאזרחים עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, או בשל מספר רב של נפשות בבית. 
  • הנחה תינתן גם אם יש הרעה במצב הפיננסי, או בגלל טיפולים רפואיים משמעותיים שכרוכים בהוצאות גדולות. 

במקרים הנוגעים לסיבות אישיות סוציו-אקונומיות או רפואיות יש לצרף לבקשת ההנחה אישור של המוסד לביטוח לאומי. 

תשלום מראש לכל השנה או הוראת קבע

הנישום מקבל בתחילת השנה שומה שנתית ושומה חודשית של ארנונה. לנישום יש את האפשרות לשלם את הארנונה בתשלום אחר מראש לכל השנה, ואז הוא יכול להינות מהנחה מסוימת. גם תשלום בהוראת קבע תקנה לו הנחה. 

ארנונה על קבריםבתשלום מס הארנונה לעיריות, כידוע, יש לשלם ארנונה על כל שטח אשר מצוי ברשותך, בין אם בשכירות או בבעלות, ושמך רשום בהסכם המעגן הזאת. כמובן שפעמים רבות ניתן לקבל הנחה בארנונה לאחר הגשת בקשה, וקבולת אישור מהרשות המקומית, ובמקרים מסוימים גם באחוזים גבוהים בני 70 ואף 100 אחוזים (פטור מארנונה). כך לדוגמה במקרים בהם הנכס ריק, במקרים של שיפוץ הבית, אירוע חריג, בעיות רפואיות, בקשות מיוחדות אחרות ועוד. עד לפני כעשור לא היה כל צורך להיאחז בשאלה האם יש לשלם ארנונה על קברים, ואי שם בשנת 2013 עלתה השאלה הזו מטעם משרד האוצר. מאחר שתשלום ארנונה על קברים שכזה יכול להוות עוד נדבך משמעותי מאד מבחינת הוצאות כל משפחה עצמאית, הוצאה אשר יכולה להגיע לעד מאות ואף אלפי שקלים בשנה אחת, עלתה השאלה לדיון. 

אותו דיון על מס בתי העלמין עורר סערה משמעותית בתקשורת, ודרש תשלום מס ארנונה על קברים. משרד האוצר טענו כי מי שצריך לשלם על כך היא כמובן החברה קדישא. ואילו זו האחרונה טענה כי יש לגלגל את מס הארנונה לתשלום על ידי הציבור. הסוגיה הנ"ל הגיעה כמובן לדיון משמעותי בממשלה. שהרי, בכוונת האוצר בממשלה הייתה להתחיל ולגבות מס על קברים בבתי העלמין ברחבי הארץ. אותו משרד אוצר טען כי המשמעות שבכך היא כאמור- תשלום על ידי החברה קדישה. וכן טענו כי יש לבטל עבור חברה קדישא את הפטור מארנונה ממנו נהנתה על השנים. החברה קדישא, מצידה, טענה כי אין זהו המצב, ולא יכול לקרות מצב בו תחויב בתשלום ארנונה, משל תטיל זאת על הציבור. כך שלמעשה, מי שישלם מס זה יהיו לא אחרים מאשר יורשי הנפטרים.

כידוע, את תשלום מס הארנונה מעגן חוק ההסדרים במשק המדינה. משמעות שינוי החוק היא ביטול הפטור מארנונה על בתי קברות. מה שלימים יכול להשפיע רבות על התנהלות בבתי העלמין כמו עיכוב בקבירה וכדומה. על כך, משרד האוצר וכן כל הגופים המעורבים בדבר בחנו את הסוגיה לגופה על מנת להבין מהי הדרך הנכונה ביותר לגביית הארנונה ללא הטלת מס על הציבור. ואכן, ניתן להבין, מאחר שהטלת מס על קברים פירושה סנסציה תקשורתית לא פשוטה, יחד עם כל ההוצאה שמשפחה ממוצעת נושאת בחודש.

ארנונה על קברים- הסוגיה והשפעותיה

בסופו של יום, ולאחר בחינת הסוגיה לעומק על כל גווניה כאמור, נקבע כי כעת יוקפא הדיון בסוגיה. כמובן שלאחר פרסום הסוגיה בתקשורת, גם הלחץ הציבורי תרם לכך משמעותית. מה שגרם בסופו של דבר לאמורפ הקפאת הסוגיה. הממשלה מהצד שלה, התנגדה כמובן וביקשה להקפיא את תיקון החוק, לכל הפחות עד לבחינת פיתרון אחר ונגיש יותר. ואילו חברה קדישא, מהצד שלה, באמצעות עורכי דינה, הוסיפה להתנגד לכך שהתשלום יבוצע על ידה, מפאת עניין הקברים קניינם הדתי של מי מהיורשים, וכי זו אחרונה לא מחזיקה באותה קרקע עליה יושב הקבר. ולמעשה, מאחר שאין לה בעלות שכזו בקרקע לא חייבת בתשלום המס.

לאחר אותה סערה תקשורתית שהובילה ללחץ הציבורי, אין כל ספק שזו סייעה משמעותית למאבק בעניין תשלום ארנונה על קברים בניסיון להטילו על הציבור. מצד משרד האוצר הובן כי אין זה ריאלי להטיל את התשלום על הציבור, וכי מאידך יהיה לא פשוט להגיע להסכמות על כך מול חברה קדישא. אחד הטיעונים מול חברה קדישא היה שזו האחרונה שילמה את מס הארנונה הנ"ל על קברים בשטחי בית הקברות במשך שנים רבות. שכן, אלו שטחים אשר חוקית נחשבים לשטחים בשימוש מועצה דתית. ואכן כפי שכל גוף אשר בתחום אחריותו גוף מסוים, עליו לשאת באחריות על כך. לצורך הדוגמה: צה"ל משלם את מס הארנונה על בסיסיו ברחבי הארץ, ולא חייליו. מנגד, טוענים באי כוח החברה קדישא כי אין טענה זו נכונה, שכן מאז ומתמיד, המחזיקים בשטח הם אלו האחראים על תשלומי המיסים שבו, לצורך העניין יורשי הנפטרים, וכך הלאה, בהמשך הדורות.

בסופו של דבר מדובר בסוגיה פתוחה, אשר עולה בפני הגופים השונים ונמסרת מאחד לאחר במשך שנים רבות. תשלום מס הארנונה הוא איננו תשלום מופחת, כי אם אף מגיע לעיתים למאות ואף אלפי שקלים, ובשנה מגיע לעיתים גם לעשרות אלפי שקלים. לכן, אין כלל ספק כי הטלת מס זה על הציבור, כאשר במרכז עומדת לכל הפחות משפחה אחת שצריכה להתפרנס ולשלם הוצאות רבות, יקשה מאד על הציבור. וכי אם מדובר בכמה וכמה נפטרים, וביורש אחד, לצורך הדוגמה, אין ספק כי הנטל יכול לעלות ולגבור אף יותר ויותר. 

תשלום מס הארנונה ברחבי הארץ, עבור הרשויות המקומיות, הוא אחד המיסים המשמעותיים שעל כל אינדיבידואל או משפחה לשלם. תשלום מס הארנונה משולם במתכונת של אחת לחודשיים, והוא נקבע מראש לפי גודל השטח אשר מצוי בבעלותך. ככל שהנכס נמצא בשכירות, יגיש בעליו הסכם חתום וכך יסב את תשלום הארנונה על שמו. בכל מקרה, תמיד ניתן להגיש בקשה לרשות המקומית על מנת לקבל הנחה או הטבה בחיובי הארנונה, והנחות אלו יכולות להגיע לאחוזים משמעותיים במיוחד ולעיתים אף לפטור. והכל כמובן בהתאם לשיקולי הרשות המקומית שבאזור מגוריך בלבד. בשיקוליה אלו של הרשות המקומית יכולה לבחון היבטים ממוניים, חומריים, נסיבתיים, רפואיים והרשימה פתוחה והיד עוד נטויה. על כל החלטה של הרשות המקומית ניתן להגיש ערעור (ערר) לגזברות העירייה שבאזור מגוריך. כל בקשה להנחה כלשהי יש להגיש באמצעות טופס יעודי המצוי באתרי הרשויות המקומיות בהתאמה, ויש להגישם בצורה פיזית או לחילופין דיגיטלית, ולחכות עד לקבלת תשובה. 

 

ארנונה לקברים

המהומה סביב ארנונה לקברים תפסה תאוצה בפעם הראשונה בשנת 2013. לפי הרפורמה שהייתה אמורה לקרות יהיה מוטל מס ארנונה לקברים, משמע כל קרוב משפחה של מנוח יהיה מחויב לשלם בארנונה עבור "המקום" של הקבר. רפורמת ארנונה לקברים הפכה לנושא מאוד חם, רבים מחו על כך, רבים לא הבינו על מה מדובר ולמעשה, ייתכן שבכלל היה מדובר על חוסר הבנה כללית של כולנו? מיד נגלה. 

 

מהי ארנונה?

לפני שניגע במס ארנונה לקברים, ארנונה הוא מס עירוני אשר מוטל על כל תושב אשר מתגורר בעיר בעבור שטח הדירה. גובה מחיר ארנונה משתנה בהתאם לכל עירייה ובהתאם לצרכים של העירייה מהתושבים. בעוד שחלק יכולים לשלם סכום X בתשלום דו-חודשי, בחלק אחר ישלמו כפול שניים מהמחיר. ישנן דרכים שונות לקבלת פטור או הנחה בתשלום ארנונה בהתאם לזכאות שלכם כגון: אזרחים ותיקים, חיילים בודדים, משרתי מילואים, נפגעי פעולות איבה, עולים חדשים וכן הלאה. הרעיון תחת מס ארנונה הוא תשלום בעבור ששטח הנמצא בשטח העירייה, אך מה זה אומר לגבי קברים? יש היום בתי עלמין שנמצאים בערים שונות וכביכול הקברים "תופסים" שטח השייך לעירייה. הסערות סביב תשלום ארנונה לקברים קורות כל הזמן, הן קרו בתחילת שנות ה-2000, הן קרו בשנת 2013 וסביר להניח שהסוגייה תחזור על עצמה פעם אחר פעם. האם באמת צריך לשלם ארנונה לקברים?

 

המהומה של 2013 – ארנונה לקברים

מהיכן התחילה כל המהומה סביב ארנונה לקברים? על פי הצעת חוק ההסדרים שהוגשה בשנת 2013 ביקש משרד האוצר לבטל את הפטור ממס ארנונה לו זכאים בתי העלמין בארץ. מה שזה אומר במילים אחרות הוא שכל משפחה תחויב לשלם ארנונה עבור קברי קרובי המשפחה למשך דורו. לפי חישוב של חברת קדישא, כל משפחה תיאלץ לשלם מאות שקלים בשנה עבור ארנונה לקברים ולא רק בעבור דירות. התרחיש לא שונה בנוף של ארצנו, הפטור בוטל בעבר בשנת 2003 ובשנת 2010 החליטה הכנסת להחזיר את הפטור עקב דרישה של עיריית הרצליה לחיוב בתי עלמין במס.

עם זאת, לאחר שהחלה המהומה בשנת 2013 הבהיר משרד האוצר כי אין לו שום כוונה לבטל פטור ארנונה לקברים. כל עירייה העניקה לחברת קדישא פטור או הנחה משמעותית עבור בתי עלמין, על פי הערכות של משרד האוצר מדובר על סכומים שיכולים להגיע לעשרות מיליונים. החשש הוא שחברת קדישא תגולל את המיסוי על האזרחים. על פי המתווה החדש חברת קדישא תהיה מחויבת לשלם ארנונה בעבור קבורת אדם. הטענה של חברת קדישא מנגד הוא שברגע בו אדם קנה קבר או שהוקצה לו קבר מטעם ביטוח לאומי הנכס כבר שייך לו ולכן הוא יהיה חייב בתשלום ארנונה. לאחר הפגנות רבות בכל חלקי הארץ יצאה הודעה מטעם האוצר אשר אומרת שאין אמת בפרסום של חברת קדישא לפיו תידרש בתשלום ארנונה בגין חלקת קבר. לטענת משרד האוצר ברשות יאיר לפיד דאז, כמו שצה"ל משלם ארנונה עבור בסיסיו, כך גם גוף כמו חברת קדישא מחויב לשלם ארנונה עבור שטחי קבורה המנוהלים על ידה. 

 

מי הם הנפגעים העיקריים?

אפשר לראות את התמונה בצורה שונה, חלק יאשימו את האוצר, חלק יעמדו באותה דעה של משרד האוצר אך בסופו של דבר צריך לדעת, האזרח לא אמור לשלם ארנונה לקברים ועדיין יש מקרים בהם תתבקשו לעשות זאת. בכל מקרה בו אתם מתבקשים לשלם ארנונה יש לפנות לחברה מקצועית וייעוץ משפטי מכיוון שמדובר על דבר אסור. נכון, לכל עירייה יש את הזכויות שלה לבקשת ארנונה ולכן חשוב לבדוק היטב מול עורך דין את כל הנתונים. משרד האוצר מצידו טעם אל מול חברת קדישא שכל גוף ציבורי היום נדרש לשלם ארנונה, בין אם מדובר על בסיסי צה"ל אשר נמצאים תחת רשויות מקומיות, בין אם מדובר על עמותות שונות שאמנם זכאיות להנחות אך עדיין משלמות ארנונה. חברת קדישא לא יכולה להפיל את תשלומי הארנונה על האזרח למרות שטענתה מוצדקת – ברגע בו הקבר נקנה הוא כבר לא נמצא ברשות חברה קדישא. כל אחד יכול להצדיק גוף אחר, חלק יצדיקו את הממשלה וחלק את חברת קדישא, אתם צריכים לדעת שברגע בו אתם משלמים ארנונה על קבר צריכה להידלק לכם נורה אדומה, ייתכן שאתם עדיין תקועים ברפורמה ישנה ואתם לא אמורים לשלם את מאות השקלים האלה בכל שנה. 

 

למי פונים?

בכל מצב בו אתם משלמים או התבקשתם לשלם ארנונה לקברים יש לפנות לחברה מקצועית אשר מתמחה בתשלומי ארנונה לעיריות. חברה זו נוהגת לתת מענה לכל מי זכאי להנחה מתשלומי ארנונה ועד פטור של 100%. החיסרון הגדול מצידו של התושב הוא שכל עירייה יכולה ורשאית לפעול על פי שיקול דעתה כל עוד היא עומדת בחוקים של משרד הפנים, החוקים הבסיסיים. כל תהליך של בקשת הנחה או פטור מתשלום ארנונה, בין אם מדובר על ארנונה לקברים ובין אם מדובר על הנחה מכל סיבה אחרת הוא תהליך הכרוך בבירוקרטיה מסובכת, לעיתים אפילו גורם מטעם הרשות המקומית צריך לבקר את השטח שלכם. לכן, לפני שאתם מוציאים כסף מהארנק ומשלמים לעירייה מאות שקלים כל חודש על דבר שאתם כלל לא אמורים לשלם, פנוי לליווי מקצועי. בכל מקרה בו אתם כבר משלמים ולא הייתם אמורים לשלם תוכלו לקבל החזר רטרואקטיבי תחת תנאים מסוימים ובהתאם לאופן בו מתנהלת מחלקת הגבייה מטעם אותה רשות מקומית, אל תוותרו על ייעוץ משפטי. 

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן