ארנונה למכבסות

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

הנושא של סיווג מכבסות לצרכי ארנונה, עלה במסגרת ערעור שהוגש לבית המשפט העליון על פסק הדין שנתן בית המשפט לעניינים מנהליים, בעניין תיקון סיווג שעשתה העירייה לצרכי ארנונה. נקבע, כי הסיווג הנכון למכבסות גדולות הוא סיווג של "בית מלאכה".

בית המשפט העליון דן בערעור שהוגש בעניין סיווג של מכבסות לצרכי ארנונה. בית המשפט קיבל את הערעור וקבע שעל העירייה לתקן את הסיווג של מכבסה לצרכי ארנונה מסיווג של "שרות" לסיווג של "בית מלאכה".

הערעור הוגש על ידי בעליהם של מכבסה, שהעירייה שינתה לפתע את הסיווג שלה לצרכי ארנונה מסיווג של מלאכה, לסיווג של שירותים. בכך ייקרה מאוד העירייה את תשלומי הארנונה החלים על המכבסה, שכן סיווג של שירותים חייב בארנונה גבוהה פי כמה מסיווג של בית מלאכה.

בית משפט קבע מכבסות הן בתי מלאכה ובהתאם תשלומי הארנונה

טענות הערעור

במסגרת הערעור נטען, שהתיקון בסיווג הארנונה לא היה חוקי, והסיווג הנכון למכבסה הוא בית מלאכה. הנימוק לכך היה שבמכבסה עובדים בעבודות כפיים, חלקן באופן ידני, וחלקן באמצעות מכונות, יש במכבסה מכונות גדולות, שטחה גדול, והעבודה בה נושאת אופי תעשייתי בדומה לזה של בית מלאכה.

העירייה טענה שמכבסה היא בגדר נותנת שירותים ללקוחות, והיא לא בית מלאכה. במכבסה נותנים רק שירותים למוצרים קיימים, ולא משנים את אופי המוצרים (בדומה למה שעושים בבתי מלאכה). על כן היא אינה בית מלאכה אלא נותנת שירותים.

פסק הדין

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט שצריך להגביל את שיקול הדעת בעניין שינויים של סיווגים. שינויים כאילו צריכים אישורים של שר האוצר ושר הפנים.

במקרים רבים יש לתת תוכן להגדרה של הסיווגים בתקנות, וכך לגבי הגדרות של שירותים ובית מלאכה. מכאן ,שמכבסה גדולה תוגדר כבית מלאכה למרות שניתן בה שרות ללקוח, מאחר ועושים בה עבודת כפיים בידיים או במכונות, במסגרת של מבנה תעשיה, מה שמאפיין בית מלאכה. הגדרתה בשל מאפייניה התעשייתיים, מתאימה יותר להגדרה של בית מלאכה.

לעומת זאת במכבסות קטנות במסגרת שכונתית, או במכבסות אוטומטיות, אין עבודת כפיים וכלל הנראה הסיווג שלהן לא ייכנס למסגרת של בית מלאכה.

שינוי סיווג של בית העסק

מאחר ובפסק הדין בעניין סיווג מכבסות לצרכי ארנונה עלה נושא של שינוי סיווג על ידי הרשות, מצאנו לנכון להעיר כאן בעניין השאלה האם הרשות המקומית יכולה לשנות את הסווג של עסקים?

רשות מקומית מוסמכת להטיל ארנונה על נכסים מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג – 1992.

רשויות מבקשות לפעמים לגבות מיסי ארנונה גבוהים יותר באמצעות שינוי סווג של נכס.

התקנות מתייחסות לעניין שינוי סווג של נכסים, והן קובעות כי המועצה אינה רשאית לשנות סיווג במהלך שנת כספים, ולהשפיע בכך על גובה סכומי הארנונה. ניתן לשנות סיווג אם השימוש בנכס השתנה בפועל.

פיקוח על העלאת מיסי הארנונה שלא על פי החוק נעשה על ידי בית המשפט. באופן זה קבע בית משפט לעניינים מנהליים, שעירייה לא היתה רשאית לשנות אחרי שנים רבות, סווג של מפעל לקירור מזון, מסיווג של "תעשייה" לסיווג של "עסקים". זאת מאחר ולא חל שינוי בשימוש של המפעל או באופי עבודתו כך שהסיווג של בית הקירור צריך להישאר סיווג של "תעשייה".

תביעה ייצוגית. העילה? סיווג מוטעה

בית המשפט דחה בקשה לאשר תביעה ייצוגית בעילה של סיווג מוטעה למכבסות לפי תעריף של "משרדים שירותים ומסחר" במקום תעריף של "בית מלאכה".

בית המשפט קבע שיש לדון בסוגיית הסיווג במסגרת של ערר ולא כתובענה ייצוגית.

למידע נוסף בנושא: השבת ארנונה בגין חישוב שגוי

למידע בנושא: הפחתת עלויות ארנונה

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן