הפחתת ארנונה כתוצאה משינוי סיווג העסק – לדאוג שלא תשלמו יותר!

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!
החזר ארנונה בגין שינוי סיווג עסק
החזר ארנונה בגין שינוי סיווג עסק

האם רשות מקומית יכולה לשנות סיווג של עסקים באופן חופשי ובכל עת ?

המתווה החקיקתי – דיני ההקפאה

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג -1992 מסמיך את המועצה / הרשות המקומית להטיל ארנונה על נכסים שאינם אדמת בנין.

החוק מסמיך את שר האוצר ושר הפנים, לקבוע בתקנות את אופן חישוב שטח הנכס, מיקומו וסיווגו, באופן שייקבע רף הסכומים להטלת ארנונה על נכסים.

לענין שינוי סיווגו של נכס, קובעות תקנות ההסדרים במשק המדינה כך:

"מועצה לא תשנה בשנת כספים מסויימת סוג, סיווג או תת סיווג של נכס, באופן המשפיע על סכום הארנונה שרשאית הרשות המקומית להטיל לפי תקנות אלה ולפי החוק, ואולם רשאית היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בו".

כמו כן קובעות התקנות, כי בפני העירייה קיימת אפשרות לפנות בבקשה לשרים (שר הפנים ושר האוצר) לאישור חריג לשינוי סיווג, שלא במקרה הרגיל של שינוי השימוש בנכס.

ההוראות הללו מטרתן לשים רף להעלאת תעריפי הארנונה מעבר למקסימום שנקבע בתקנות, ושהרשויות מנסות להטיל באמצעות שינוי סיווגו הנכס. ההוראות עוברות כחוט השני בפסיקת בתי המשפט, בכל הקשור לניסיון הרשויות לשנות הגדרת סיווג לנכסים קיימים, ולייקור הארנונה המוטלת עליהם בהתאם.

פסקי דין לדוגמא

בפרשת עיריית חדרה נגד חברת שיקרצ'י תעשיות (1995) שהפעילה בית אריזה למיון, קילוף ואחסנה של אגוזי אדמה, ביקשה העירייה לייקר את מיסי הארנונה לחברה מעבר למקסימום המותר על פי הדין.

עיריית חדרה שינתה את הגדת המונח "מבנה חקלאי" שנקבע לבית האריזה על ידי ועד הערר עוד בשנת 1996, כך שהנכס קיבל סיווג חדש לפי הגדרה חדשה כ "מבנה מסוג של תעשיה, שירותים ומסחר".

ביהמ"ש העליון דחה את החלטת העירייה, לאחר שקבע, כי היא כפופה להוראות דיני ההקפאה, ולכן היא מוגבלת בשינוי שומת הארנונה בשנים הבאות 97-98.

בית המשפט ציין כי דיני ההקפאה שנחקקו החל מאמצע בשנות השמונים, ביקשו להסדיר את התנהלות הרשויות בכל הקשור להטלת מיסים עירוניים, ובמטרה למנוע אינפלציה.

עוד הדגיש בית המשפט, כי העירייה לא ערערה עד כה על החלטת ועדת הערר בעניין סיווג הנכס, וכי היא יכולה אמנם לשנות סיווג שניתן לנכס ללא אישור של שר הפנים ושר האוצר, אולם רק במקרה בו היה באמת שינוי בפועל בשימוש שנעשה בנכס, וזאת לפי תקנה 4 א לתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1997).

במקרה אחר הדגיש בית המשפט כי תקנה זו נועדה למנוע עקיפת הוראות שאוסרות לייקר את הארנונה מידי שנה על ידי שינוי סיווג.

במקרה נוסף, פסק ביהמ"ש לענייני מינהליים, כי עיריית חולון פעלה בניגוד לדין, בכך ששינתה סיווג של מפעל שעסק בקירור מזון, מסיווג של "תעשיה" לסיווג של "עסקים", וזאת לאחר תקופה ארוכת שנים (כ 45 שנה).

השינוי הנ"ל נעשה למטרה של שינוי בשומת הארנונה, ומבלי שהוכח שחל שינוי בשימוש שעושה המפעל, שמצריך סיווג חדש כלשהו לגביו. ביהמ"ש קבע שם, כי היות ובתי קירור עושים שימוש בציוד טכנולוגי, הסיווג שלהם לצרכי חיוב בארנונה צריך להיות סיווג של "תעשיה".

ובעוד מקרה, ביקשה המועצה המקומית חורה לשנות את הסיווג של חברת מקורות, מסיווג של "ברכות ומתקנים", לסיווג חדש של "מתקני תשתית, חשמל, מים, ותקשורת תעריף אחיד כולל כל שטח המגרש", ועקב כך להעלות את דמי הארנונה באופן משמעותי.

בית המשפט הדגיש, כי הוספת סיווג חדש לארנונה מוגדרת בתקנות ההסדרים, וכי כדי לשנות סיווג בצו הארנונה חייבים לקבל אישור חריג משר הפנים ומשר האוצר.

במקרה הנדון לא ניתן אישור מהשרים, והמועצה ביקשה לפעול בניגוד לדיני ההקפאה, ולכן יש לבטל את הסיווג החדש כלפי מקורות. בית המשפט ציין כי החוק יוצר מאזן מבוקר של "איזונים ובלמים" העוזרים לפקח על התנהלות הרשויות, שמנסות לחמוק מקיומן של הוראות החוק באמצעות יצירת סיווג חדש לארנונה.

ועוד במסגרת פרשת מקורות, הוזכרה גם פרשת שקם בע"מ נגד מועצת עיריית חיפה, שם נקבע שוב, שהרשות חרגה מסמכותה כאשר הטילה תשלומי ארנונה מעבר למגבלות של הוראות ההקפאה, וללא אישור של השרים הרלוונטיים.

בשורה תחתונה

דיני ההקפאה נדונו רבות בבתי המשפט השונים כחלק ממגמה ישנה שנחקקה במסגרת חוק ההסדרים, ומטרתה היתה לפקח על הרשות בכל הקשור לייקור מיסי הארנונה.

עם זאת, דינים אילו אינם מונעים לחלוטין מהרשות לייקר את הארנונה. רוחות חדשות מבשרות כי המגמה של דיני ההקפאה דועכת בפסיקת בית המשפט העליון, ויש הסוברים כי הגיעה העת לשנות את המתכונת הנוכחית, ולהסדיר מחדש בחקיקה את נושא הארנונה באופן צודק נורמטיבי ויעיל.

לקריאה נוספת: מהו הסיווג הנכון – בית מלאכה או שירותים ומסחר?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן