תביעה ייצוגית

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

תביעה ייצוגית היא תביעה שמוגשת על ידי יחיד (או יחידים) שיש להם עילת תביעה אישית המשותפת לקבוצה גדולה של תובעים. התובע הייצוגי הוא מי שנפגע מהפרה כלשהי או שנגרם לו נזק שנוגע גם לקבוצת תובעים גדולה. חברי הקבוצה הנרחבת לא תמיד יודעים שמתנהלת תביעה ייצוגית, ובדרך כלל נודע להם רק לאחר פרסומו של הסכם פשרה, או פסק דין שניתן בתביעה.

התביעה הייצוגית מכילה עובדות משותפות, נזק משותף לכלל התובעים, וסעד משותף לכל חברי הקבוצה, וכדי להגיש תביעה ייצוגית צריך להראות שיש נפגעים רבים. 

התובע הייצוגי

התובע הייצוגי הוא מי שמייצג את הקבוצה הנרחבת, ומבקש לפעול לתיקון המחדל וההפרה שבוצעו כלפי כל יחיד בקבוצה הנרחבת. עליו להוכיח שיש לו עילת תביעה אישית ושהעילה מבוססת. כמו כן עליו לשכנע את בית המשפט, שעילת התביעה היא עילה משותפת לכל התובעים בקבוצה. על התובע הייצוגי להגיש את התביעה הייצוגית בתום לב,  ומתוך כוונה לסייע לשאר חברי הקבוצה, ולא מתוך אינטרס פרטני בלבד. 

כיצד מוגשת תביעה ייצוגית?

תביעה ייצוגית תוגש בתחילה כבקשה לאישור תביעה ייצוגית. רק לאחר שבית המשפט אישר את  הבקשה, מתחילים בניהול התביעה. הבקשה תוגש עם תצהיר מטעם התובע הייצוגי, ובצירוף ראיות. כמו כן התובע הייצוגי צריך לציין בבקשתו לאשר את התביעה הייצוגית, אפשרויות פרקטיות לאיתור חברי הקבוצה שנפגעו מהמחדל ומההפרה של הנתבעים, וכן עליו גם להעריך את הנזק שנגרם לתובעים. 

תנאים להגשת התביעה

כדי להגיש תביעה ייצוגית, צריך לעמוד בתנאים מוקדמים הקבועים בחוק:

  • התביעה תכלול שאלות מהותיות הנוגעות לעובדות שמשותפות לכל קבוצת החברים התובעים;
  • בית המשפט צריך לאשר את הגשת התביעה כתביעה כייצוגית;
  • ההפרה והנזק צריכים להיות משותפים ואחידים לכל חברי הקבוצה;
  • הקבוצה צריכה להיות גדולה ובעלת מספר רב של ניזוקים/נפגעים;
  • התובע הייצוגי צריך לפעול בתום לב, ולייצג את שאר חברי הקבוצה באופן נאמן והולם;
  • עורך הדין ב"כ התובע הייצוגי צריך להיות בקיא בהליך, ועליו לפעול בדרך הולמת;
  • לפני שמגישים תובענה ייצוגית יש לבדוק בפנקס התובענות הייצוגיות שלא הוגשה כבר תביעה ייצוגית באותו נושא;

מתי לא ניתן להגיש תביעה יצוגית?

לא ניתן להגיש תביעה ייצוגית במקרה שתובעים פיצויים לדוגמא או הוצאות ללא חובת הוכחת נזק. 

נושאים בהם ניתן להגיש תביעה יצוגית

לפי החוק יש רשימה מסוימת של נושאים בהם אפשר להגיש תובענה ייצוגית. תביעות ייצוגיות מוגשות בדרך כלל נגד עסקים גדולים, בנושאים הקשורים לדיני עבודה, לאיסור הפליה מוצרים, עמלות בנקאיות ואחרות, הטעיית צרכנים, וכו'. 

הכנה לקראת הגשת התביעה

על פי הפסיקה, על התובע הייצוגי ובא כוחו להחיל את חובת תום הלב כלפי הנתבע, ועליהם לפנות לנתבע לפני הגשת הבקשה לתביעה ייצוגית, ולהודיע לו אודות ההפרה. לנתבע ניתנת ההזדמנות לתקן את המחדל לפני הגשת התביעה הייצוגית נגדו. 

כאשר מתכוונים להגיש תביעה ייצוגית, חשוב לבדוק קודם את זהות הנתבע. תביעה ייצוגית אינה יעילה כאשר מדובר בנתבע שהוא עסק קטן פרטי, או שלא ניתן לגבות ממנו מכל סיבה שהיא. את התביעה הייצוגית צריך להגיש באמצעות עורך דין שמומחה בתחום. עורך הדין צריך להיות מנוסה בניסוח התביעה וביכולתו להגיע לפשרה עם הנתבעים.

גמול כספי

במסגרת התביעה הייצוגית רשאי בית המשפט לפסוק גמול כספי לתובע הייצוגי. הפיצוי הכספי לתובע הייצוגי עומד ביחס גבוה לפיצוי לחברי הקבוצה והוא ניתן עבור עבודתו של התובע הייצוגי כמגיש התביעה. עם זאת, חשוב לדעת כי הליך של תביעה ייצוגית טומן סיכונים, שכן אם הבקשה לתביעה ייצוגית נדחית, התובע הייצוגי יצטרך לשלם הוצאות, זאת בנוסף להוצאות אחרות שחלות עליו במסגרת הכנת התביעה והגשתה. 

הוצאות שכרוכות בניהול המשפט

היה ובית המשפט דוחה את הבקשה לאשר את התביעה הייצוגית, יחויב התובע הייצוגי בהוצאות משפט העלולות להיות גבוהות במיוחד. על כן, חשוב לשקול היטב אם ראוי להגיש תביעה ייצוגית במקרה המסוים. על הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית תשולם אגרה. שכר טרחת עורך הדין נקבע בהסכם עם התובע הייצוגי.

כמו כן על התובע הייצוגי יחולו גם הוצאות נוספות שקשורות להגשת התביעה, כמו במקרים בהם צריך לצרף חוות דעת מומחה, וכן הוצאות אדמיניסטרטיביות שקשורות להגשת התביעה. 

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן