הפחתת אגרת שלטים – איך נשלם פחות?

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

פרסום העסק - הפחתת אגרת תליית שלטיםסמכות פיקוח על התקנת שלטים בתחומי הרשות

פקודת העיריות מסדירה את סמכויות העיריה בכל הקשור לפיקוח על מודעות ושלטים בעיר . כמו כן, מועצת העיריות הוסמכה להתקין חוקי עזר, שמסדירים את הצורך ברישיון כדי לפרסם מודעה או שלט, וכן את החיוב בתשלום אגרת הרישיון. מטרת חוקי העזר מגדירים מהו שלט, ומהי מודעה שיש לשלם בגינה אגרת שילוט.

כמו כן, הפיקוח על השילוט מתבצע על ידי הרשות המקומית באמצעות הטלת אגרות שילוט.

יש לציין כי בית המשפט קבע שעיריית תל אביב מוסמכת מכוח חוקי העזר, לחייב באגרת מודעות גם מודעות פרסום של עסקים המודבקות על גבי אוטובוסים שעוברים בתחומי העיר. נפסק כי יש צורך ברישיון גם עבור שלטים שמופיעים על כלי רכב, כולל כלי רכב ציבוריים, שנעים בעיר.

הגורמים שמשפיעים על סכומי אגרת השילוט

כל בעל עסק שרוצה לתלות שלט, צריך לשלם אגרת רישיון שילוט בגין הצבת השלט, לרשות המקומית שבתחומה מצוי עסקו.

כל עירייה נוהגת באופן שונה בקשר להיטלי האגרות על שלטים ופרסומות, ועם זאת, גובה האגרות נקבע לפי המיקום, המרחב שבו מוצב השלט, מאפייני השלט, גודל השלט, וסוג השלט.

האגרה נקבעת על פי האזור בו נמצא העסק ועל פי גודלו. שלטים שמוצבים כלפי חוץ, מחויבים בהוצאת רישיון שהוא חלק מרישיון העסקים. שלטים פנימיים בתוך העסק, אינם חייבים ברישיון ובאגרת שילוט.

תעריפי האגרות נתונים אומנם לשיקול דעת, אבל לא תמיד התשלום בגין האגרה משמש לצורך פיקוח על השילוט.

הרשויות גובות תשלום עבור חידוש הרישיון מידי שנה. התשלום הנ"ל מוטל על פי חוק עזר, ובהתאם לקריטריון אחיד של חיוב לפי השטח.

בקשה להצבת שלט

כדי להציב שלט, צריך בעל העסק לפנות לרשות בבקשה להצבת שלט, ולפרט את שמו המלא, רישום השלט, סוג השלט וחומרים מהם הוא עשוי, תוכנו, מי מתקין אותו, מיהו היצרן של השלט, כיצד יחובר השלט, וכו'.

הפחתת אגרת השילוט

הרשויות אינן תמיד מדייקות בסכומי האגרות שהן מבקשות לגבות, ולעיתים מפריזות בגובה התשלומים הנדרשים.

יש לשים לב בין היתר למספר פרמטרים בניסיון להפחית את אגרת השילוט:

ראשית, שיטת העיגול המספרי של גודלו של השטח כלפי מעלה, גורמת להגדלת חיוב של אגרת השילוט בסכומים שאינם מדויקים, והרבה מעבר לסכום המדויק שצריך לשלם. כאשר מתקינים שלט, כדאי לשים לב לשיטת החיוב של הרשות המקומית ולבדוק אם היא מבצעת עיגול של החיוב לפי השטח בהתאמה לשלטים מאותו הסוג, ואינה מעגלת את השטח כלפי מעלה באופן שרירותי.

שנית, הגביה עבור אגרת השילוט נעשית לשנה מלאה, וזאת גם אם תולים את השלט לפרק זמן קצר יותר.

שלישית, ניתן לטעון כנגד תשלום עבור שלטי הכוונה כמו: שירותים, יצירת חירום וכולי, וכן עבור שלטי אזהרה שהחוק מחייב בהצבתם.

רביעית, יש לשים לב כי גובה התעריף מושפע מאוד מהמקום בו מוצב השלט: במתחם הציבורי, או במתחם הפרטי של העסק.

חמישית, הבעייתיות בנושא האגרות שמוטלות על שילוט של עסקים, נסבה לעיתים קרובות, סביב ההבחנה בין מודעה שהיא שילוט שמיועד לפרסום, ובין שלט שמכיל רק את שמו של בית העסק. יש להבדיל בין מודעה שמפרסמת את העסק, ובין שלט שיש עליו רק את שם העסק.

קיימים הבדלים בין גובה תשלומי האגרות שנדרשים בכל מקרה ומקרה, וגם כאן מתבצעת גבייה לעיתים בתעריף היותר יקר. לפיכך, כדאי להציב שלטים שיש עליהם את שם העסק בלבד, ולהקטין את הפרסום שיראה כלוגו.

ראו גם:

פרסום מודעה משפטית בעיתון

גביית חוב ארנונה

מחדל ארנונה – שינויי סיווג עסק

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן