שאלות ותשובות בנושא ארנונה

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

כמעט כולנו נדרשים לשלם ארנונה כעניין שבשגרה. יחד עם זאת, לרבים יש לא מעט שאלות בנושא שגרתי זה, ובצדק. כי לא כלשאלות ותשובות בנושא ארנונה הארנונות נולדו שוות ולעיתים, רק לעיתים, ניתן להפחית אותה או לקבל פטורים והנחות. אז אם יש לכם שאלות בנושא ארנונה, הגעתם למקום הנכון. לנו יש תשובות.

האם הכנסה נמוכה מקנה הנחה בארנונה?

הרשות המקומית קובעת את תעריפי הארנונה בצו הטלת ארנונה המפרט את אופן החיוב, ההנחות אזורי החיוב השונים וכולי. כל רשות מקומית קובעת תעריפים אחרים. מי שהכנסתו נמוכה יתכן והוא זכאי לקבל הנחות בארנונה, עם זאת ההנחה אינה מיידית או אוטומטית, אלא תינתן על פי תנאים לזכאות שקובעת העירייה. מי שיש לו הכנסה נמוכה יותר לקבל הנחה בארנונה לפי מספר האנשים שגרים עימו ולפי גובה ההכנסה שלו. ההכנסה שנבדקת היא הכנסה ברוטו למעט קצבאות.

כדי לקבל את ההנחה צריכים להתקיים תנאים שנקבעים על ידי העירייה. הארנונה תיקבע לפי ההכנסה ולפי מספר בני המשפחה, עם זאת צריך לבדוק באופן פרטני האם ברשות המקומות קיימת הזכות להנחה בתשלומים. ההנחה היא לא וודאית והרשות יכולה לתת הנחה מלאה וגם הנחה חלקית, או לסרב לבקשה. הברור לגבי ההנחה הוא באופן פרטני, כל מקרה לגופו יתנהל מול הרשות.

גם סטודנטים שהכנסתם נמוכה יכולים לבקש הנחה בארנונה. ראשית עליהם להעביר את חשבון הארנונה על שמם והרשות תבדוק אם יש זכאות להנחה לפי מבחן הכנסות, ותחליט לגבי ההנחה לפי שיקוליה.

מבחני ההכנסה:

הרשות תתייחס להכנסה ברוטו של מי שמחזיק בנכס, והגרים עימו. כל מקורות ההכנסה למעט תגמולי מילואים, דמי שכירות עד גובה מסוים, חצי מהכנסה חודשית של ילדים שגרים בנכס, קצבאות ביטוח לאומי (נכות, זקנה, וכולי) וגמלאות מהצבא לחיילים. כאשר יש שותפים בדירה, ההנחה תהיה לזכאי להנחה לפי החלק היחסי בשטח.

לגבי שכירים מחשבים את ההכנסה ב 3 החודשים האחרונים בממוצע, או במהלך השנה הקודמת. לגבי לעצמאים מחשבים את ההכנסה החודשית הממוצעת לפי הכנסה חייבת במס על פי שומת מס הכנסה.

כיצד ניתן לממש את ההנחה בארנונה?

צריך לפנות לאגף ארנונה בעירייה ולהגיש בקשה להנחה בתחילת השנה בדרך כלל. כמו כן ניתן למלא גם בקשה באינטרנט. יש לפרט את ההכנסות מהעבודה או ממקורות נוספים ולצרף לבקשה תלושי שכר ואישורי הכנסה נוספת. יש עיריות שנותנות גם הנחות באופן רטרואקטיבי. סטודנטים שהכנסתם נמוכה יצרפו אישור לימודים, תשלומי שכר דירה, חוזה שכירות, תעודות מזהות, וטופס בקשה להנחה בארנונה.

אין יותר מהנחה אחת לנכס . אם מוכיחים הוצאות חריגות עבור טיפולים רפואיים או ירידה משמעותית המצב הכלכלי אפשר לנסות לבקש הנכסה של עד 70%.

האם אחוזי נכות מקנים הנחה בארנונה?

מי שמוכר כנכה בביטוח לאומי זכאי ככלל להנחה בארנונה. כדי שביטוח לאומי יכיר בנכות של אדם עליו להגיש תביעה לקצבת נכות לביטוח הלאומי ומעל גיל פרישה לרשות המיסים, ואז הוא ייבדק בוועדה לפטור ממס הכנסה לצורך קבלת הטבות בשל הנכות הרפואית.

העירייה זכאית לתת הנחה אבל אין זו חובתה. היא יכולה לקבל את הבקשה או לדחותה. ההנחות משתנות ומפורסמות בצו מיסים של הרשות המקומית.

פטור מתשלום ארנונה:

נכים יקבלו הנחות בארנונה לפי גובה הנכות שלהם. נכה שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבת זקנה במקום קצבת נכות כללית – יקבל 100% הנחה בארנונה.

  • הנחה עד 80%: מי שנקבעה לו נכות כללית בביטוח לאומי הכוללת אי כושר עבודה של 75% ויותר, יקבל הנחה של עד 80% מתשלומי הארנונה.
  • הנחה עד 66%: יקבלו נכים שיש להם לפחות 10% נכות, ושהם שייכים לשרותי הבטחון וכולי: המשטרה, משפחות שכולות, נכים של משרד הבטחון, שרות בתי הסוהר, ונכי מלחמה בנאצים. וכן מי שיש לו אבדן כושר עבודה של 50% ויותר בשל מעורבותו בפעולות איבה.
  • הנחה עד 40%: כאשר נקבעה לאדם נכות רפואית של 90% ויותר, ואין לו נכס נוסף מלבד הנכס שבו הוא גר, הוא יקבל הנחה של עד 40% בארנונה. כדי להיות זכאי יתכן ויש לעבור מבחני זכאות. גם הורי ילד בעל נכות שמקבל גימלה או בוגר שמקבל קצבת נכות כללית וגר עם הוריו – יקבלו הנחה בשיעור זה.

כיצד ניתן לממש את ההנחה בארנונה?

פונים לאגף הגביה ומגישים: בקשה להנחה בארנונה, מצרפים מסמכים המעידים על הזכות לקבלת ההנחה כמו אישור רפואי לגבי הנכות, אישור אודות הקצבה,, תו נכה וכולי.

לא מקבלים כפל הנחות, וכאשר יש שני זכאים להנחה שמתגוררים באותה דירה מקבלים רק הנחה אחת . יש מצבים בהם ניתן לקבל הנחה עד 70% אם מוכיחים הוצאות חריגות לגבי טיפולים רפואיים, או הרעה משמעותית במצב הכלכלי .

איך יודעים באם הדירה היא באזור הנכון לחיוב בארנונה?

צו הארנונה נקבע לפי אזור המגורים. ברשויות רבות יש חלוקה לאזורי מס. לכל אזור נקבע תעריף אחר לתשלום הארנונה, ולכן חשוב לוודא שהתעריף מתאים לאזור הנכס וזאת לפי מפת האזורים. מפת האזורים מסומנת בצבעים כאשר לכל אזור צבעים שונים, סימונים שונים (במספרים או באותיות) וגם תעריף שונה לחיוב.

גובה תשלום הארנונה אינו מקביל לשירותים שהעירייה מעניקה ואזור יקר למגורים יחוייב בתעריף ארנונה גבוה אבל לא בטוח שיקבל יותר תמורה. כשמקימים אזור גביה חדש העירייה צריכה לקבל אישור ממשרד הפנים .

על הנישום חלה החובה לוודא שהחיוב נרשם באופן נכון: לגבי דירה שנועדה למגורים ניתן לבדוק במסגרת צו הארנונה לאיזה אזור הדירה שייכת לפי מפת האזורים שבעירייה. בחשבון הארנונה מופיעים בין היתר פרטי הנכס, גוש, חלקה, ותת חלקה על פי נסח הטאבו, והכתובת. צריך לבדוק בחשבון החודשי שאכן רשום אזור המגורים הנכון והוא זה שתואם לצו הארנונה.

הסיווגים ונקבעים על פי מצב סוציואקונומי של הנישומים בעיר, למשל אזורים של מגורים חדשים יקבלו סיווג גבוה. כמו כן יש מצב שהעירייה משנה סיווגים של אזורים לצורך חיוב בארנונה בעקבות פרויקטים שונים כגון פינוי בינוי. עם זאת חשוב לדעת שיש שהיכולת של העירייה להגדיל את תעריפי ארנונה היא מוגבלת.

כאשר מקבלים חיוב בארנונה שנראה שגוי על פניו באשר לאזור המצוין בחיוב, אפשר לערער על החיוב תוך 90 ימים אחת הסיבות להגיש השגה בגין חיוב בארנונה היא כאשר הנכס אינו נמצא באזור הרשום בטופס החיוב בארנונה. כאשר הנישום סבור שמחייבים אותו על פי סיווג שגוי של האזור שבו מצוי הנכס, הוא כאמור יכול להשיג על כך.

מהפסיקה בעניין זה:

ית המשפט לעניינים מנהליים ביטל תעריף שנקבע לתשלום ארנונה במועצה אזורית בשל העדר סבירות ואפליה וקבע שבמקרה הנדון היה הבדל קיצוני בתעריפים שבין אזורים בתוך המועצה ללא הצדקה כלשהי ותוך העדר חוקיות.

על פי מה נקבע חישוב גובה דמי הארנונה?

הארנונה נקבעת לפי תעריף למ"ר בנכס כאשר לכל רשות מקומית יש שיטת מדידה שונה ולכל עירייה שיטת חישוב שונה לגבי הארנונה.

פקודת העיריות מסמיכה את העירייה לבצע מדידות בנכס ולפיהן נקבע החיוב. לא תמיד ישנה זהות מקבילה בין השטח של הדירה בטאבו לשטח לפיו נקבע החיוב בארנונה.

כאשר יש בעיה או מחלוקת לגבי חישובי השטח בדירה ניתן להגיש השגה אל מנהל הארנונה.

שיטות המדידה השונות לקביעת ארנונה הן בין היתר:

  • מדידה לפי שטח נטו ללא מרפסות. במקרה כזה מודדים גם את השטח שמתחת לקירות;
  • מדידה לפי השטח ברוטו כל השטח בדירה + חלק יחסי בחדרי מדרגות;
  • מדידה לפי שטח נטו כלומר שטח דירה כולל מרפסת מקורה ולא שטח של מרפסת פתוחה;
  • מדידה לפי שטח מוצמד ברוטו וכל השטחים המוצמדים חניה, מחסן, חדר מדרגות, וכולי;

כמו כן יש גם חיובים שונים לכל קומה.

כאשר מקבלים חשבון ארנונה אפשר לבדוק את חישוב השטח שחוייב בארנונה, והאם הוא כולל מרפסת, מרתף, וכולי.

קראו עוד על הקריטריונים לפיהם נקבע חיוב הארנונה

האם ניתן לערער על חיובי ארנונה? ואיך מגישים ערעור?

ניתן לערער לגבי החיוב בארנונה החודשית. יש לפנות לעירייה תוך 90 ימים מקבלת התשלום. מנהל הארנונה צריך להשיב תוך 60 ימים, וכאשר המועד לכך חולף, יראו כאילו הערעור התקבל.

לפני שפונים בעניין חישוב השטח, צריך לעשות מדידה ולוודא שהשטח אכן קטן יותר ממה שחייבה העירייה בצו הארנונה. אם השטח קטן יותר אפשר להגיש השגה לגבי החיוב כל השנה, וגם להגיש תביעה נגד העירייה לגבי חיובים רטרואקטיביים. עם זאת, אפשרי שהעירייה תשלח מודד מטעמה ותגלה שהשטח גדול יותר ממה שחויב ואז תתבע להשיב לה כספים באופן רטרואקטיבי. לפי הלכה שנקבע בעליון העירייה תוכל לתבוע כספים נוספים רק במקרה של הטעיה לגבי שטח הדירה.

כאשר אדם מערער וטוען ששטח הדירה קטן יותר מהשטח המחויב בתשלום הארנונה, והשגתו נדחית, הוא יוכל להגיש ערר לוועדת ערר לארנונה. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים.

ראו גם: הפחתת עלויות ארנונה – באילו מקרים ניתן לפחית את התשלום?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן