בניה ללא היתר

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

בניה ללא היתרהרשות המקומית באמצעות וועדות תכנון ובניה נותנת אישורים והיתרים לבניה. בניה ללא היתר היא בניה שאינה חוקית, כלומר לא ניתן אישור או רישיון לבניה.

בניה ללא היתר או חריגה מהיתר זוהי עבירה פלילית שנדונה בבית משפט לעניינים מקומיים.

חשוב לדעת כי  בזמן רכישת דירה, יש לבדוק שאין חריגות בניה, שאין צו הריסה מבית המשפט או הערה בנסח בקשר לכך, ולוודא שהמצב הקיים מתאים לתב"ע.

ראוי להזכיר תיקון משמעותי לחוק התכנון והבניה (המכונה חוק הפרגולות) שנכנס לתוקף ב- 1.8.2014, הכולל שינויים בהליכי הרישיון. בין היתר החוק קובע הליכי קבלת היתרי בניה זריזים וקלים יותר, מאפשר הקלות או פטורים מהיתר למחסן, פרגולה, גדר בין שכנים, סככה, וכולי, וכן  קובע הליך מקוצר לסגירת מרפסת.

מהו היתר בניה ?

היתר בניה הוא רישיון שמאפשר הריסה או הרמת מבנה לפי תוכנית בנין עיר. ההיתר ניתן על ידי ועדה מקומית לתכנון ובניה. יש צורך בהיתר כדי להרוס מבנה,לפצל דירה, להוסיף יחידת דיור, וכולי.

לפי החוק אם לא ניתן היתר לבניה, אין לבנות או להתחיל בבניה. הועדה המקומית או הרשות המקומית הן הנותנות את האישורים לבניה ואת ההיתר.

מהן עבירות בניה ?

עבירות בניה הן בין היתר :

בניה ללא היתר, או בניה בחריגה מהיתר ומייעוד הקרקע, ולא לפי המותר בתוכנית בנין עיר ;

בניה שבוצעה אמנם לפי תוכנית בנין עיר, אולם ללא היתר וללא תשלום אגרות, או תוך כדי חריגה מהיתר הבניה (למשל הרחבות שלא קיבלו היתר);

שימוש שאינו חוקי – כאשר מבצעים בנכס שימוש בלתי חוקי, למשל פיצול של דירה או שימוש בנכס כדירה במקום כמשרד למרות שמיועד למשרד לפי תוכנית בנין עיר; או שינוי חיצוני במבנה שבוצע ללא היתר.

בניה ללא היתר – עבירה פלילית

בניה ללא היתר של הועדה לתכנון ולבניה היא חלק מעבירות הבניה המנויות בחוקי התכנון והבניה. בין היתר מדובר גם בבניה שמנוגדת להיתר, או כאשר חורגים מההיתר. מדובר בעבירות שפוגעות בשלטון החוק ופוגעות באינטרסים ציבוריים.

כאשר בניה מבוצעת ללא היתר מדובר בעבירה פלילית. העונשים הם קנסות, צווי הריסה או צו הפסקת שימוש, ומאסרים בפועל. לפי החוק מי שבנה ללא היתר, צפוי לעונש של קנס, מאסר לשנתיים, ובעבירה נמשכת (שימוש ללא היתר) קנס נוסף, ומאסר 7 ימים עבור כל יום שהעבירה נמשכת.

בית המשפט שוקל שיקולים הקשורים לחומרת העבירה, ולהיקף העבירה בכל הנוגע לגובה הקנסות.

אישום בגין בניה ללא היתר

בניה ללא היתר היא עבירה פלילית, אשר בעקבותיה מוגש צו הריסה / כתב אישום. העונשים הם מאסרים צווי הריסה וקנסות.

כאשר חורגים מהיעוד של המבנה או עושים בו שימוש ללא היתר, חורגים בבניה או בונים ללא היתר, אילו הן עבירות פליליות.

למשל, סגירה של מרפסת ללא היתר מהווה עבירה פלילית.

הרשות המקומית מגישה כתב אישום שמתנהל בבית המשפט לעניינים מקומיים ולפעמים דורשים גם להרוס את המבנה החורג.

קנסות

בשל בניה לא חוקית או חריגה מהיתר יתבע קנס:

קנס לפי חוק התכנון והבניה הוא קנס על בניה ללא היתר או חריגה מהיתר.

קנס לפי חוק העונשין הוא בגין שימוש שלא על פי היתר או תוכנית בנין עיר.

הכשרת אי החוקיות

במקרים מסוימים,  למשל כאשר בוצעה בניה לא חוקית ללא היתר אבל תוכנית בנין עיר מאשרת את ההרחבה – ניתן להכשיר את אי חוקיות הבניה ולקבל אישור בדיעבד. לפי חוק סדר הדין הפלילי אפשר להגיע להסדר מותנה ולסגור את התיק בלי כתב אישום. מדובר בהודאה וקנס. ההסדר האמור כולל התחייבות להשיג אישור עד תאריך מסוים, עם אפשרות לבקש להאריך את המועד.

הבקשה להיתר מוגשת לרשות המקומית על ידי אדריכל. כאשר מדובר בסטייה מהיתר ניתן לבקש הקלות. היה והבניה אינה תואמת את התוכנית ולא מתאימה לסביבה, יידרש כנראה להרוס את החלק הלא חוקי.

התיישנות

עבירה הבניה מתיישנת תוך 5 שנים, עם זאת עבירה של שימוש במבנה שחורג מהייעוד שלו, או ללא היתר, מתחדשת כל יום. זוהי עבירה מתמשכת.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן