היטל ביוב תחת היטלי פיתוח

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

היטל ביוב תחת היטלי פיתוחלפי החוק הרשות המקומית צריכה להתקין ביובים בשטחה ולהסיר מכשולים לצורך התקנתם. הרשות המקומית תניח גם צינורות ביוב שמחברים רכוש פרטי לביוב הציבורי, והיא רשאית להעביר את הביוב מתחת לקרקע, אחרי שהודיעה לבעלי הנכסים.

עבור הנחת תשתית הביוב גובה הרשות היטלים מבעלי נכסים בהתאם לתעריפים לשרותי ביוב והקמה של מערכות ביוב .

התקנת הביוב

הרשות צריכה להודיע לבעלי נכסים בתחומה לגבי התקנת מערכת ביוב שתשמש אותם, לגבי שלבי ההתקנה, הביוב ציבורי, הביוב המאסף, מכון לטיהור ומים, ומתקנים נוספים.

תאגידים פרטיים למים וביוב

בעבר היתה הרשות המקומית מוסמכת לגבות מבעלי מהנכסים שבתחומה את היטלי הביוב לצורך מימון עלויות להקמת תשתית ביוב. היטלי הביוב היו מכוח חוק הרשויות המקומיות ביוב, וחוקי עזר ביוב שקבעה הרשות המקומית.

בהמשך, הוקמו תאגידים פרטיים למים וביוב בתחומי הרשויות המקומיות. התאגידים החדשים הוציאו את הטיפול במים ובביוב מתוך הרשויות המקומיות,  והם הפכו לאמונים על הקמת ותחזוקת מתקנים ותשתיות ביוב ומים בשטח הרשות המקומית. התאגידים עוסקים גם בגביית היטלי פיתוח עבור תשתיות הביוב והמים.

תעריף היטל ביוב ואגרת ביוב

התעריפים של היטל הביוב נקבעים לפי חוקי עזר ספציפיים בכל רשות ומאושרים על ידי שר האוצר ושר הפנים. התעריפים מתעדכנים מעת לעת. עם הקמת תאגידי המים, חוקקו כללים שקבעו תעריף אחיד למימון הקמת תשתית ביוב ציבורית.

הרשות המקומית יכולה לגבות מתושבי העיר היטלי ביוב עבור התקנה של מערכת ביוב בתנאי שמערכת הביוב תשמש את הנכסים של תושביה. על בעלי הנכסים מוטל היטל בגין התקנת הביובים. גובה ההיטל נקבע על פי שטח במ"ר של המקרקעין שעליו נמצא הנכס, ועל פי שטח / נפח הבניה של הנכס עצמו.

את ההיטל יש לשלם בתוך 3 חודשים אחרי שמסרה רשות את הדרישה לתשלום, או לחילופין במועד מאוחר יותר כקבוע בחוק העזר או על פי דרישת התשלום, או חודש מתחילת העבודה לפי המאוחר.

תאגידי המים גובים גם תשלומים עבור השימוש במים ובמערכת הביוב כאשר אגרת ביוב היא חלק מאגרת המים. גובה אגרת הביוב לכסוי הוצאות שוטפות של אחזקת הביוב שעל בעלי הנכסים לשלם נקבע בחוק העזר. אם לא נקבע את גובה ההיטל עבור הקמת הביוב, תכלול הרשות בחשבון אחזקה שוטפת של הביוב גם את הוצאות התקנת המערכת.

לשם מה נועד היטל ביוב ?

אגרת ביוב גובים כדי לכסות הוצאות שוטפות של אחזקת ביוב. האגרה משולמת בנוסף לאגרת המים ומופיעה בחשבון המים.

מטרתו של היטל ביוב הוא לצורך פיתוח והקמה של תשתית מערכת ביוב, לאיסוף הביוב, להקמת מתקני טיפול בשפכים, וכולי.

מי חייב בהיטלי ביוב ובאגרת ביוב ?

בעלי הנכסים הרשומים בטאבו הם החייבים בתשלום היטלי ביוב, זאת לעומת אגרת ביוב המהווה חלק שוטף מחשבון המים והמשולמת על ידי המחזיק בנכס, שיכול להיות גם שוכר. בכל מקרה חשוב לבדוק את הוראות חוק העזר ביוב, כדי לדעת מי חייב בתשלום ההיטל, והאם ההיטל חוקי.

חוק העזר קובע כאמור נתונים עובדתיים בנוגע לחיוב בהיטל הביוב. מומלץ להעביר דרישה לתשלום היטלי ביוב לבדיקה לידי בעלי מקצוע בכל הקשור לגובה החיוב וחוקיותו.

מהפסיקה: התיישנות של חוב בגין היטל ביוב

בית משפט השלום דן בערר שהוגש על ידי בעלים של קרקע אשר חויב בסך של 11,000 ₪ בגין היטל ביוב. בית המשפט קבע שעל פי החוק, תביעות שאינן בענייני מקרקעין מתיישנות אחרי 7 שנים, לפיכך הדרישה ששלחה המועצה לעורר בעניין התשלום – התיישנה, היות והיא נשלחה לאחר 8 שנים מהמועד הקובע, כלומר, למרות שעבודות הביוב בוצעו בשנת 2000, הדרישה נשלחה רק ב- 2008.

בית המשפט דחה את טענת המועצה, לפיה ההתיישנות על התשלום מתחילה רק עם משלוח דרישת התשלום וקבע, שאם מקבלים את טענת המועצה נוצר מצב אבסורד שבו הרשויות תוכלנה לשלוח הודעות תשלום בכל עת כרצונן. נפסק, שההתיישנות מתחילה מהרגע שבו נוצרת עילת התביעה כלומר מביצוע עבודות הביוב וחיבור הנכס לביוב ובמקרה עסקינן, בשנת 2000.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן