דמי היוון

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

דמי היווןמקרקעי ישראל הם מקרקעין ששייכים למדינת ישראל, לרשות הפיתוח או לקרן קיימת לישראל . מנהל מקרקעי ישראל (שנקרא היום רשות מקרקעי ישראל) מנהל את האדמות הללו. הקרקעות נמסרות רק בחכירה ולא מועברת בהן הבעלות באופן פרטי לרוכשים.

הרשות מקצה את הקרקעות הללו למטרות שונות ובין היתר למגורים, והיא גם מספקת שירותים שונים לבעלי הזכויות (החוכרים) בקרקעות אילו.

צריך לציין שרוב הקרקעות במדינת ישראל נמצאות בבעלות המדינה  (קרן קיימת לישראל, או רשות הפיתוח) ורק חלק קטן מהקרקעות במדינה, נמצאות בבעלות פרטית, ורשומות בטאבו על שם בעליהם הפרטיים.

קרקע בחכירה לדורות

על הזכות לגור בנכס הנמצא על קרקע ששייכת למדינה, משלמים דמי חכירה. מדובר בזכות של שכירות ארוכת טווח למשך יותר מ- 25 שנים שנקראת חכירה לדורות. החכירה ברשות מקרקעי ישראל היא לתקופה של 49 שנים כאשר דמי החכירה הם דמי השימוש עבור הקרקע המשולמים מידי כל שנה. כאשר חוכרים קרקע מהמינהל, הקרקע נשארת של המדינה, ולכן צריך הסכמה של המינהל להעביר זכויות. זכות החכירה מגובשת בחוזה חכירה ורשומה אצל חברה משכנת.

דמי חכירה ראשונים

מדובר בסכום חד פעמי שמהווה חלק מערך הקרקע. זהו סכום של דמי חכירה מהוונים והחוכר פטור מדמי חכירה שנתיים.

דמי חכירה שנתיים

זהו תשלום שמשלם החוכר כל שנה. בתשלום הוא עבור שימוש בקרקע והמטרה של הקרקע.

מהו היוון ?

היוון הוא חישוב ערך התשלומים העתידיים עד לסוף תקופת החכירה. אדם שיש לו חוזה חכירה (חוכר) אשר משלם דמי חכירה שנתיים לרשות מקרקעי ישראל, יכול להוון את זכויות החכירה שברשותו, ובמקום לשלם מידי שנה דמי חכירה הוא ישלם באופן חד פעמי את  דמי החכירה בגין כל תקופת החכירה.

התשלום מתבצע באופן חד פעמי בסכום אחד שמחושב על ידי המינהל. לאחר מכן ניתן לרשום הערה בגין זכויות ההיוון בטאבו (נרשם שהחכירה מהוונת). התנאי לרישום כזה הוא ביצוע של פרצלציה  – כלומר חלוקה לפי גושים וחלקות, ותתי חלקות.

באמצעות הליך ההיוון יכול החוכר להיות פטור מתשלום של דמי חכירה כל שנה, ולשלם תשלום אחד מלא עבור הזכויות של הקרקע שחכר.

חוזה מהוון

חוכר שיש לו חוזה מהוון יכול לרשום את הנכס בלשכת רישום המקרקעין. לאחר שבוצע היוון ניתן למכור את הנכס ללא הסכמת המינהל ולא צריך לשלם למינהל תשלומים כמו תשלום בגין העברת זכויות, דמי הסכמה, או תשלום בגין תוספות בניה, או דמי היתר בגין תוספות בניה פיצול או שינוי ייעוד וכולי.

עם זאת, מי שיש לו חוזה חכירה בלתי מהוון, כלומר לא שילם את דמי החכירה מראש, וממשיך לשלם דמי חכירה שנתיים למינהל, הוא בעל זכויות לא מהוונות.

תנאים לאישור ההיוון

מבקש ההיוון הוא חוכר;

אין בעיה משפטית לגבי ההיוון – כמו צו שיפוטי כלשהו שמונע את הליך ההיוון;

חוזה החכירה לא הופר – כלומר- לא בוצעו חריגות בבניה, אין חובות של דמי חכירה, וכולי;

את ערך הקרקע קובעים לפי שומה מעודכנת או לפי החוזה המקומי;

חוכרי נכסים למגורים ששילמו דמי חכירה שנתיים, ואין להם חובות קודמים, יוכלו להוון את חוזה החכירה עד סוף תקופת החוזה ולתקופה נוספת של 49 שנים;

הבקשה להיוון

את הבקשה להיוון יכול להגיש מי שיש לו זכויות בנכס למגורים או לתעסוקה, או מוסד ציבורי, וזאת באמצעות טופס מיוחד, ומסמכים שנדרש לצרף אותם. הבקשה מועברת לטיפול ביחידה מקצועית של מקרקעי ישראל ומקבלת מספר תיק כדי שהבקשה תטופל יש לשלם אגרה. הרשות עשויה גם לדחות את הבקשה או להתנות את קבלתה בתנאים מסוימים. כדי להשלים את הליך ההיוון יש לשלם את דמי ההיוון שנקבעים על ידי הרשות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן