מהם הקריטריונים לפיהם נקבע חיוב הארנונה?

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!
קריטריונים לחיובי ארנונה
קריטריונים לחיובי ארנונה

כיצד קובעת הרשות את גובה תשלום הארנונה ?

חוק ההסדרים במשק המדינה קובע כי הרשות המקומית תחשב את גובה הארנונה בהתאם למספר מאפיינים ובהם :

 • יחידות שטח של הנכס,
 • השימוש בנכס,
 • מיקומו של הנכס,
 • סוגו של הנכס,

"השימוש בפועל" של הנכס הוא החשוב בקביעת סיווג הנכס: למשל שטחו של משרד יחויב בתעריף ארנונה שונה וכנראה גבוה יותר משטח של מגורים באותו מיקום. בנקים וחברות ביטוח למשל מקבלות סיווג בנפרד על פי קריטריון הרווחיות.

החוק קובע גם כי מס הארנונה ישולם על מי שנחשב ל"מחזיק" בנכס שיכול שיהיה בעלים של הנכס, שוכר שהשכיר את הנכס, או אפילו אדם שפלש לנכס. לפיכך, אם משכירים נכס, חשוב לדאוג להעביר את חשבון הארנונה על שם השוכר. החוק קובע שכל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על שינוי החזקה בנכס, תחייב הרשות את הבעלים הרשום של הנכס בתשלום הארנונה.

שיטות לחישוב הארנונה

קיימות מספר שיטות לחישוב הארנונה כאשר כל רשות מקומית נוהגת בשיטת חישוב אחרת.

1. שיטת הברוטו – ברוטו: לפיה נמדד שטח הנכס לפי שטח הברוטו שלו, הכולל השטח שמתחת לקירות פנימיים, קירות חיצוניים, החלק היחסי בשטחים הציבוריים כמו חדרי מדרגות, מחסנים, חניות, גג, וכו'.

2. שיטת נטו – נטו: לפיה נמדד שטח הנכס לפי השטח הפנימי של הרצפה בלבד, וללא השטח שמתחת לקירות החיצוניים והפנימיים, ללא מרפסות פתוחות, וכן ללא שטחים משותפים. שיטה זו מקובלת בעיריית ת"א וירושלים.

3. שיטת הברוטו: שיטה זו מודדת את שטח הנכס לפי שטח הברוטו שלו, כולל השטח שמתחת לקירות הפנימיים ולקירות החיצוניים. עיריות מסוימות מוסיפות גם את השטח של החלק היחסי ברכוש המשותף.

4. שיטת הנטו: מודדת את שטח הנכס נטו, כולל את השטח של הקירות הפנימיים, ואם יש קירות משותפים כל דירה נושאת בעלות של מחצית מהשטח. המדידה היא ללא מרפסות או שטחים משותפים. עיריית חיפה משתמשת בשיטת מדידה זו.

מי זכאי לקבל פטור או הנחה בתשלום הארנונה ?

קבוצות מסוימות באוכלוסייה זכאיות לקבל פטור או הנחה בתשלום הארנונה כמפורט בתקנות חוק ההסדרים, בחוק הרשויות המקומיות, ובאתר המוסד לביטוח לאומי. מדובר בין היתר: בבעלי אחוזי נכות ודרגת אי כושר, עיוורים, בעלי הכנסה נמוכה, מי שמקבל הבטחת הכנסה או הבטחת מזונות, משפחות חד הוריות, חיילים, אזרחים ותיקים, משפחות שכולות, מוסדות דת, מפעלים הממוקמים באזורים מוכי אבטחה, ועסקים שהרשות מעוניינת לתת להם תמריץ.

כמו כן פטורים מתשלום, בניינים שטרם אוכלסו, וטרם ניתן להם טופס 4. נכסים המצויים בתהליך של שיפוץ והם ריקים לחלוטין מכל חפץ, זכאים לפטור מארנונה פעם אחת לתקופה של עד 6 חודשים באופן מצטבר.

כדי לקבל פטור יש למלא טופס בקשה, לצרף תצהיר, ולהעביר למחלקת הארנונה. פקח יגיע לנכס כדי לוודא שהוא ריק, למדוד אותו, ולאשר את מתן הפטור.

אם הנכס נשאר ריק גם אחרי 6 חודשים – אפשר לבקש לחייב בתעריף נמוך. כמו כן ניתן לקבל פטור מארנונה במקרה שהנכס אינו ראוי לשימוש. מדובר בקביעה משפטית.

ערעור על החיוב החודשי יש להגיש לרשות המקומית תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום והנהלת הרשות צריכה להשיב לפניה תוך 60 יום כאשר כל איחור קל יצדיק את קבלת הערעור.

איך מחשבים ארנונהעל מנת לחשב ארנונה יש לקחת בחשבון מספר מאפיינים כמו יחידות שטח של הנכס, השימוש בנכס, מיקום הנכס, סוג הנכס ועוד. נכס המיועד לעסקים יחושב בצורה שונה מאשר נכס המיועד למגורים. איך מחשבים ארנונה? המאמר הבא הוא בשבילכם. 

איך מחשבים ארנונה- כמה משלמים?

כל מחזיק נכס ישלם ארנונה בסכום אחר, שכן לארנונה אין סכום קבוע. הסכום נקבע לכל נכס בנפרד ומושפע ממספר גורמים שונים כמו יחידות שטח של הנכס, השימוש בנכס, מיקומו של הנכס, סוג הנכס ועוד. חיוב הארנונה הוא שנתי והסכום שנקבע לכל נכס יהיה תקף החל מה-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר של אותה שנה. החיוב המדויק ייקבע על פי לוח תעריפים אותו ניתן למצוא בצו הארנונה. 

איך מחשבים ארנונה- קביעת הרשות המקומית

על פי חוק ההסדרים, הרשות המקומית היא זאת שקובעת את גובה הארנונה. גובה הארנונה ייקבע בהתאם למספר מאפיינים שונים. נכס שמשמש בפועל לעסקים יחושב שונה מנכס שמשמש בפועל למגורים. יש לקחת בחשבון כי בנקים או חברות ביטוח מחושבות בצורה שונה, בגלל הרווחיות. 

על פי החוק, מס ארנונה ישולם על ידי המחזיק בנכס. המחזיק בנכס יכול להיות הבעלים של הנכס, שוכר הנכס או אפילו פולש לנכס. לכן, מי שמשכיר את הנכס צריך להעביר את חשבון הארנונה על שם השוכר. במידה שלא התקבלה הודעה על שינוי החזקה בנכס, בעלי הנכס יהיה מחויב בתשלום מס הארנונה. 

מספר שיטות לחישוב גובה הארנונהאיך מחשבים ארנונה- שיטות חישוב

יש מספר שיטות לחישוב גובה הארנונה. בדרך כלל כל רשות מקומית בוחרת את השיטה שמתאימה לה. 

 • שיטת הברוטו ברוטו- על פי שיטה זו, מודדים את שטח הנכס לפי שטח הברוטו שלו. שטח הברוטו כולל את השטח מתחת לקירות הפנימיים, לקירות החיצוניים, החלק היחסי בשטחים הציבוריים כמו חדר מדרגות, מחסנים, חניות וכדומה. 
 • שיטת הברוטו- על פי שיטה זו מודדים את שטח הנכס לפי שטח הברוטו שלו כולל השטח מתחת לקירות הפנימיים והחיצוניים. רשויות מסוימות בוחרות להוסיף גם את השטח שך החלק היחסי בשטחים הציבוריים. 
 • שיטת הנטו נטו- על פי שיטה זו, מודדים את שטח הנכס לפי השטח הפנימי של הרצפה בלבד. בשיטה זו לא מודדים את השטח מתחת לקירות, לא מרפסות ולא שטחים משותפים. 
 • שיטת הנטו- על פי שיטה זו, מודדים את שטח הנכס נטו. בשיטה זו כוללים את השטח של הקירות הפנימיים ואם יש קירות משותפים כל דירה נושאת בעלות חצי מהשטח. המדידה מתבצעת ללא מרפסות או שטחים משותפים. 

קראו עוד על: שאלות ותשובות בנושא ארנונה

איך מחשבים ארנונה- לעסקים

החישוב של ארנונה לעסקים שונה מהחישוב של ארנונה למגורים. קיימים אלמנטים משותפים כמו שטח, סיווג ואזור מס, אך מבנים המיועדים לעסקים יחושבו אחרת. חישוב ארנונה לעסקים יהיה גבוה יותר באופן משמעותי מחישוב ארנונה למגורים. 

אם יש קרקע בעסק היא תיכלל בחישוב הארנונה, בתעריף מיוחד של קרקע תפוסה. כך גם שטחי החניה. 

על מנת לחשב ארנונה לעסקים יש קודם כל לקבוע את שטח הנכס. גם לחישוב שטח הנכס לעסקים יש מספר אפשרויות שונות שמאפיינות כל רשות מקומית. 

 • שטח נטו- חישוב על פי שטח נטו כולל את שטח הרצפה ללא קירות פנים וחוץ.
 • שטח נטו ברוטו- חישוב על פי שטח נטו ברוטו כולל את שטח הרצפה כולל קירות פנים וחוץ. 
 • שטח ברוטו ברוטו- חישוב זה כולל את שטח הרצפה, את קירות הפנים והחוץ ואף מוסיפים חלק יחסי בשטחים המשותפים בבניין כמו חדר מדרגות, מעברים לובי וכדומה. 

מלבד לשטח הנכס קיימים אלמנטים נוספים שישפיעו על חישוב ארנונה לעסקים. 

 • סוג העסק וגודלו

חישוב ארנונה לעסקים משתנה בין עסק לעסק בעקבות סוג העסק ואופי השימוש בו. לכן, לאחר שחישבו את שטח הנכס, יש לבחון את מהות השימוש בעסק. עבור משרדים, עסקים ושירותים התעריף למ"ר בדרך כלל יהיה תעריף זהה. מפעלים ובתי מלאכה, בדרך כלל ייהנו מתעריף מופחת למ"ר. בנקים וחברות ביטוח יאלצו לשלם תעריף גבוה למ"ר, בגלל קריטריון הרווחיות.

ערים רבות מציעות סיווג ארנונה לבתי תוכנה בתעריף מופחת למ"ר, אולם כיוון שמדובר מוטה לפרשנות, לא קל לקבל אותו בהגשה עצמית ומומלץ להעזר בעו"ד לשם כך.

 • מיקום בית העסק

מיקום בית העסק ישפיע גם הוא על חישוב הארנונה. מיקום בית העסק הוא למעשה אזור המיסוי. יש לקחת בחשבון כי ברשויות מסוימות, הקומה בה מצוי הנכס תשפיע על גובה החיוב- האם מדובר במרתף או בגג לדוגמא. יש אף רשויות שקובעות שהחיוב מותנה בגובה מינימלי של הקומה. 

איך מחשבים ארנונה- נכס ריק

אם הנכס שלכם עומד ריק מכל סיבה שהיא, ניתן לקבל פטור מארנונה לתקופה של חצי שנה מקסימום. למעשה, רבים זכאים לפטור מארנונה ואינם מודעים לכך. אף רשות לא תפנה אליכם אם אתם זכאים, זה התפקיד שלכם למצוא את הזכאות שלכם, בין אם מדובר על פטור ובין אם מדובר על הנחה ולהגיש טופס בקשה לרשות המקומית. 

הפטור ניתן במקרים בהם הנכס אינו ראוי לשימוש. יכולות להיות לכך סיבות שונות כמו בניין לפני פינוי בינוי, מבנה שעוד לא קיבל טופס 4, מבנה בתהליך שיפוצים שלא ראוי למגורים וכל סיבה אחרת שהופכת את הנכס ללא ראוי לשימוש. על מנת לקבל פטור בגין נכס ריק , יש צורך שהנכס יהיה נקי מכל אדם וחפץ . על מנת לקבל פטור בגין נכס לא ראוי לשימוש יש צורך להוכיח שלא ניתן להשתמש בנכס וגם שלא משתמשים בו בפועל. 

על מנת לקבל פטור מארנונה יש להגיש בקשה לרשות המקומית דרך טופס הנמצא באתר העירייה. במקרה שהבקשה שלכם לפטור לא התקבלה, תוכלו לערער עליה בתוך 90 ימים מקבלת הודעת התשלום. מענה מהרשות המקומית חייב להגיד בתוך חודשיים מקסימום ממועד קבלת המכתב. לאחר שנוצל הפטור בגין נכס ריק, ניתן לבקש תעריף מופחת בהתאם ליעוד התכנוני המקורי של הנכס.

ראו גם:

רוצים לדעת גם איך נקבע גובה החוב למי שלא שילם ארנונה?

נכס נטוש או הרוס – האם יש לשלם עליו ארנונה? ומי צריך למשלם?

למה משלמים ארנונהמס ארנונה הוא מס המשולם לרשות המקומית ביחס לשטח גודל הדירה ולפרמטרים נוספים. כמעט כל בית בישראל נדרש לשלם ארנונה. ניתן לראות הבדלים בתשלום הארנונה בין רשויות שונות, שכן ברשויות מסוימות התעריף יהיה גבוה יותר באופן משמעותי מאחרות. מהי ארנונה ולמה משלמים ארנונה? לפניכם תשובות על כל השאלות הרלוונטיות.

מהי ארנונה?

לפני שנבין למה משלמים ארנונה נבין מהי ארנונה. ארנונה היא מס מטעם הרשות המקומית. מס הארנונה צריך לשרת את צרכי הציבור של אותה הרשות המקומית. בזכות מס ארנונה ניתן להפוך את העיר ואת הרחובות בה לנקיים יותר, לשפר את התשתיות, להוסיף אטרקציות לילדים בחופשות ועוד. תשלום מס ארנונה חל על כל תושבי העיר ואף על העסקים בה ביניהם חנויות, משרדים, בנקים ועוד. 

ברשויות מקומיות רבות, שכונות רבות מקופחות ולא נהנות מהיתרונות שהארנונה אמורה לספק. גובה הארנונה יחושב בין היתר בהתאם לשכונה בה מתגוררים וסך ההכנסות הנכונות לה. 

הארנונה משולמת על ידי מחזיק הנכס. המחזיק בנכס יכול להיות הבעלים של הנכס, שוכר הנכס או אפילו פולש לנכס. לכן, מי שמשכיר את הנכס צריך להעביר את חשבון הארנונה על שם השוכר. במידה שלא התקבלה הודעה על שינוי החזקה בנכס, בעלי הנכס יהיה מחויב בתשלום מס הארנונה. 

אז למה משלמים ארנונה?

כפי שהבנו ארנונה היא מס שצריך לשלם כל אדם המחזיק בנכס ונמצא בתחום שיפוט של רשות  מקומית. המס משולם לקופת העירייה והוא משמש למימון כל פעולותיה של העירייה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר. 

בין השירותים שניתנים באמצעות כספי הארנונה יהיו- 

 • חינוך
 • תרבות וספורט
 • רווחה ושירותי קהילה
 • תברואה, ניקיון ופינוי אשפה
 • שיפור פני העיר (כבישים, מדרכות, תאורה, גינון ועוד). 

כלומר, צריך לשלם ארנונה על מנת להנות מערים מטופחות, נקיות ונעימות למחיה. משלמים ארנונה על מנת לשפר את איכות החיים שלנו, שכן הכסף עבור הארנונה משמש לרווחת התושבים. 

כמה משלמים?

לאחר שהבנו למה משלמים ארנונה, כדאי להבין כמה משלמים. למעשה לארנונה אין סכום קבוע ולכן כל מחזיק נכס ישלם ארנונה בסכום אחר. הסכום נקבע לכל נכס בנפרד ומושפע ממספר גורמים שונים כמו יחידות שטח של הנכס, השימוש בנכס, מיקומו של הנכס, סוג הנכס ועוד. חיוב הארנונה הוא שנתי והסכום שנקבע לכל נכס יהיה תקף החל מה-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר של אותה שנה. החיוב המדויק ייקבע על פי לוח תעריפים אותו ניתן למצוא בצו הארנונה. 

על פי חוק ההסדרים, הרשות המקומית היא זאת שקובעת את גובה הארנונה. גובה הארנונה ייקבע בהתאם למספר מאפיינים שונים. נכס שמשמש בפועל לעסקים יחושב שונה מנכס שמשמש בפועל למגורים. יש לקחת בחשבון כי בנקים או חברות ביטוח מחושבות בצורה שונה, בגלל הרווחיות. 

לפי מה נקבע סכום הארנונה?

קיימות מספר שיטות לחישוב ארנונה וכל רשות מקומית משתמשת בשיטה אחרת, לכן המחירים שונים בין הרשויות השונות. הארנונה מחושבת לפי תעריף למ"ר כפול שטח הנכס. יש 4 שיטות מרכזיות לחישוב שטח הנכס- 

 • שיטת הברוטו ברוטו- על פי שיטה זו, מודדים את שטח הנכס לפי שטח הברוטו שלו. שטח הברוטו כולל את השטח מתחת לקירות הפנימיים, לקירות החיצוניים, החלק היחסי בשטחים הציבוריים כמו חדר מדרגות, מחסנים, חניות וכדומה. 
 • שיטת הברוטו- על פי שיטה זו מודדים את שטח הנכס לפי שטח הברוטו שלו כולל השטח מתחת לקירות הפנימיים והחיצוניים. רשויות מסוימות בוחרות להוסיף גם את השטח שך החלק היחסי בשטחים הציבוריים. 
 • שיטת הנטו נטו- על פי שיטה זו, מודדים את שטח הנכס לפי השטח הפנימי של הרצפה בלבד. בשיטה זו לא מודדים את השטח מתחת לקירות, לא מרפסות ולא שטחים משותפים. 
 • שיטת הנטו- על פי שיטה זו, מודדים את שטח הנכס נטו. בשיטה זו כוללים את השטח של הקירות הפנימיים ואם יש קירות משותפים כל דירה נושאת בעלות חצי מהשטח. המדידה מתבצעת ללא מרפסות או שטחים משותפים. 

מתי משלמים ארנונה?

על פי החוק, יש לשלם ארנונה בחיוב שנתי עד ה-1 לינואר של אותה שנת מס. כלומר, את התשלום עבור שנת 2023, יש לשלם עד ל-1.1.2023. אך, על מנת להקל על תושבי העיר, הוחלט לאפשר תשלום ארנונה בשישי תשלומים דו חודשיים שווים. התשלומים ישולמו באמצעו של כל חודש אי זוגי- כלומר, 14.1, 14.3, 14.5, 14.7, 14.9, 14.11. 

יש לשים לב, כי כל תשלום שישולם לאחר תאריכים אלה, יחויב בהפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק. 

פטור מארנונה

אם הנכס שלכם עומד ריק מכל סיבה שהיא, ניתן לקבל פטור מארנונה לתקופה של חצי שנה מקסימום. למעשה, רבים זכאים לפטור מארנונה ואינם מודעים לכך. אף רשות לא תפנה אליכם אם אתם זכאים, זה התפקיד שלכם למצוא את הזכאות שלכם, בין אם מדובר על פטור ובין אם מדובר על הנחה ולהגיש טופס בקשה לרשות המקומית. 

הפטור ניתן במקרים בהם הנכס אינו ראוי לשימוש. יכולות להיות לכך סיבות שונות כמו בניין לפני פינוי בינוי, מבנה שעוד לא קיבל טופס 4, מבנה בתהליך שיפוצים שלא ראוי למגורים וכל סיבה אחרת שהופכת את הנכס ללא ראוי לשימוש. על מנת לקבל פטור בגין נכס ריק , יש צורך שהנכס יהיה נקי מכל אדם וחפץ . על מנת לקבל פטור בגין נכס לא ראוי לשימוש יש צורך להוכיח שלא ניתן להשתמש בנכס וגם שלא משתמשים בו בפועל. 

לסיכום, 

הבנו מהי ארנונה, למה משלמים ארנונה וכיצד מחושב סכום הארנונה. לא בכל עיר כספי הארנונה מנוצלים נכון וכפי שציינו קודם, לעתים שכונות מסוימות נשארות מקופחות. אך עם זאת, ארנונה הוא מס שחובה להטילו, לחייבו ולשלמו על פי חוק. 

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן