מדידת נכס לקביעת גובה הארנונה – סוגי מדידה

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

ארנונהמדינת ישראל, בדומה למרבית המדינות ברחבי העולם, בוחרת להאציל מספר מסמכויותיה השלטוניות, שכפי שנקבעו ועוגנו בחוק, וזאת לידי העיריות והרשויות המקומיות השונות, המפוזרות לכל אורכה של המדינה. לצורך כך, ועל מנת שהרשות המוניציפאלית תוכל לבצע כראוי את חובותיה, עליה בראש ובראשונה לקבל מושג לעניין התושבים המתגוררים בשטח שבתחום שיפוטה, שכן בלי זה היא לא תוכל לתפקד בצורה ראויה.

זאת הסיבה שכלל הרשויות המוניציפאליות בישראל, קטנות וגדולות כאחד, מחויבות לבצע מעקב מתמיד אחר אספקטים שונים בחייהם של התושבים המתגוררים בתחומן, וזאת בנוסף לנתון הבסיסי ביותר, דהיינו מספר התושבים בפועל. בין היתר, הן נדרשות לבחון את מצב הנכסים השונים הממוקמים בתחומן, ובדגש על נכסי דלא ניידי, על מנת לקבוע חלוקה צודקת של המיסים שכל תושב נדרש לשלם, ובדגש על דמי הארנונה.

סוגים שונים של מדידות נכס

בימינו, בתחומי הרשויות המוניציפאליות בישראל מבוצעות מספר סוגים של מדידות שונות, כאשר אלו מבוצעות במרבית המקרים מטעם חברות חיצוניות, ובמסגרת חוזים עסקיים מול אותן הרשויות או מול התושבים הגרים בהן. בין מדידות אלו ניתן למנות בין היתר:

מדידות אדריכליות

מדידות מסוג זו נועדו על מנת להקל על הרשות המקומית לתכנן כראוי את הסדרי הבנייה באזור מסוים, כחלק מתוכנית מתאר כללית לאזור כולו.

מדידות טופוגרפיות

מדידות אלו נועדו על מנת לאפשר לרשות המוניציפאלית להכיר מקרוב את תנאי הקרקע, בהם מתוכננות עבודות בנייה עתידיות, כחלק מבחינה מקדימה של פרויקטים עתידיים באזור ספציפי.

מדידות לצורך רישום קרקעות

מדידות אלו מקבלות משנה תוקף במיוחד במקרים בהם קיים סכסוך בין תושבים ביחס לבעלות על שטח אדמה מסוים, ומטרתן להבין את המצב לאשורו, וליישב סכסוכים מסוג זה.

סקר מדידות נכסים לצורך קביעת תשלומי ארנונה

מדידות אלו הן הדרך הטובה ביותר מבחינת הרשות המוניציפאלית לקבוע את מצב הנכסים הקיימים בשטחה, וכך להגדיר את חלוקת היטל הארנונה, ולקבוע מהו הסכום המדויק שכל תושב יידרש לשלם.

חשוב לזכור בהקשר זה, כי מבחינת מרבית הרשויות המוניציפאליות במדינה, למעט חריגות בולטות, תשלומי הארנונה מהווים מקור ההכנסה החשוב ביותר, כאשר הכנסה שוטפת זו מאפשרת לרשות לעמוד במחויבותה כלפי התושבים.

מסיבה זו, על מנת להבטיח מחד כי כל תושב ייקח חלק במסגרת החובה לתשלום ארנונה ולהבטיח הכנסה שוטפת לרשות המקומית, ומאידך להימנע ממצב של חלוקה לא הוגנת של הנטל, כאשר חלק ישלמו יותר וחלק ישלמו פחות, הרשות המוניציפאלית נדרשת לבצע סקר מדידות נכסים, אשר מטרתו לצייר תמונה רלוונטית של הנכסים הבנויים בעיר, ולקבוע את מהותם של אותם הנכסים, ובהתאם לכך את השיעור המדויק של הארנונה שכל תושב נדרש לשלם.

חשוב לציין בהקשר זה, כי המדידות עצמן נערכות מטעם חברות קבלן פרטיות, כאשר במרבית המקרים, חברות אלו אינן מתאמות מראש את הגעתן לנכסים האמורים לצורך בדיקתן.

חרף זאת, מבחינת התושב עצמו, שיתוף פעולה עם המודדים הינו מהותי, שכן אי שיתוף פעולה עלול להוביל לקביעת זהות ואופי הנכס בהתאם לשיפוטו הכולל של המודד, ולהסתכם בקביעת שיעורי ארנונה שאינם מותאמים ישירות למצבו הנוכחי או לשימוש שנעשה בנכס המדובר.

עוד חשוב לזכור, כי מטבע הדברים, גם בפעילותם של המודדים עלולות ליפול טעויות, ומשכך חיובים בשיעורי ארנונה שגויים ביחס למצב בשטח. במקרים אלו, התושב עצמו, אשר מחזיק בנתונים המלאים, נדרש לפנות ישירות לרשות המוניציפאלית בדרישה לשינוי אופן החישוב, וזאת יחד עם מלוא המסמכים והתצלומים הרלוונטיים, המוכיחים את צדקת דבריו.

ראו גם:

מדידת נכס: כל הפרמטרים למדידת נכס על ידי הרשות המקומית

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן