תשלום ארנונה לנכס נטוש או הרוס

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

נכס נטוש או הרוס שאינו ראוי לשימוש יקבל פטור מתשלומי ארנונה. תיקון לפקודת העיריות מאוגוסט 2012 קבע כי הפטור לנכס תשלום ארנונה לנכס נטוש או הרוסהרוס או נטוש שלא ניתן להתגורר בו, מוגבל למשך 3 שנים, החל מינואר 2013 ועד לינואר 2016. יצוין, כי עד לתיקון בחוק, היה ניתן פטור לנכסים הרוסים או נטושים ללא הגבלת זמן.

נכסים הרוסים או נטושים שהיו פטורים מארנונה 12 שנים לפני שנת  2013,  יהיו חייבים בתשלומי ארנונה  בתוך שנתיים בלבד. החוק מבקש לתמרץ את בעלי הנכסים הללו למכור אותם או לשפץ אותם, כדי שיעשה בהם שימוש למגורים ולהשכרה.

התנגדות להגבלת הפטור על הארנונה באה בעיקר מצד  בעלי נכסים בפריפריה שנפגעו, ושלא עלה בידם לעשות שימוש בנכסים, וכן מצד התאגדות התעשיינים, בשל מבנים של תעשייה שקשה היה למכור אותם או להשכיר אותם.

לחילופין טענו הרשויות המקומיות בעד הגבלת תקופתה הפטור, ובין היתר, בנימוק שנכסים נטושים והרוסים הינם בחזקת בעיה פלילית ותברואתית.

מה נחשב 'נכס נטוש'?

נכס שאינו ראוי לשימוש הוא  נכס הרוס שלא ניתן לגור בו, החלונות בו חסרים או שבורים לגמרי, אין לו דלתות  או שחסר לו קיר, אין לו גג ראוי, או שאין בו חשמל, וכולי. התנאים למתן הפטור הם מחמירים, ובית המשפט לא יאפשר פטור אם ניתן לגור בנכס. היה וניתן לעשות בנכס שימוש ראוי אחד (למשל כמחסן), אזי אי אפשר לקבל פטור. העירייה תיתן פטור על הנכס לאחר שפקח בדק אותו.

מהו המבחן המשפטי למתן הפטור לנכס נטוש והרוס?

כאשר העירייה ממאנת לתת פטור  לנכס נטוש והרוס בטענה שניתן לעשות בו שימוש כלשהו בהשקעה סבירה, יעשה בית המשפט שימוש במבחן המשפטי של "כדאיות השיפוץ של הנכס". אם בהשקעה סבירה אפשר להביא את הנכס להיות ראוי לשימוש, הסירוב לבצע שיפוץ במקרה כזה, לא יוכל להיות סיבה לפטור מארנונה. אם נדרשת השקעה גבוהה מאוד, אי אפשר לדרוש מבעל הנכס לשפצו. כל מקרה ייבדק לגופו.

היה והרשות תחליט שאפשר להשקיע בנכס השקעה סבירה כדי להביאו לידי יכולת שימוש כלשהי, ואילו סכומי השיפוץ אמיתיים יסתברו גבוהים בהפרש משמעותי, אפשר יהיה להגיש השגה או ערר. להשגה צריך לצרף חוות דעת של שמאי שמעידה על עלויות גבוהות של השיפוץ בניגוד להודעת העירייה.

סיום תקופת הפטור בתחילת שנת 2016

בתחילת שנת 2016 יבואו כאמור לסיומן 3 שנות פטור מתשלומי ארנונה על נכסים נטושים ו/או הרוסים ונכסים שקיבלו פטור משנת 2013 יישאו בחיובי ארנונה. עם סיום תקופת הפטור, הנכס יחויב בארנונה למשך תקופה של 5 שנים, בסכום מינימלי לפי סוג הנכס ולפי השימוש האחרון שעשו בו, ולאחר מכן יתכן ויחודש שוב הפטור מתשלומי ארנונה.

המטרה בחידוש תשלומי הארנונה היא לתמרץ שיפוצים של הנכסים. התיקון בחוק מתייחס לכל סוגי הנכסים שהם הרוסים ולא ניתן לעשות בהם שימוש. אין הבחנה בין סוגי הנכסים, אילו שהם בעלי תוכניות להשבחה, לבין אילו שאין להם תוכניות לתכנון, או נכסים שמיועדים להריסה, ואחרים.

מה צפוי בשל סיום תקופת הפטור?

עם סיום תקופת הפטור והטלת תשלומי הארנונה, עלולות לצוץ מחלוקות משפטיות בנושא גובה התשלומים, התעריף הנכון של הארנונה, והתשלומים החלים על הקרקע עליה מצוי הנכס. התיקון לחוק לא מפרט מה הוא התעריף הנמוך הנדרש, על פי תחושב הארנונה של הנכס בהתאם לשימושו האחרון. יש נכסים ששילמו עליהם סכומים גבוהים מאוד בעבר, יש נכסים שלא ידוע בדיוק מהו השימוש האחרון שנעשה בהם.

כמו כן, חידוש תשלומי הארנונה על נכסים הרוסים או נטושים בוודאי לא יתמרץ את בעלי הנכסים לשפץ את נכסיהם ולהפוך אותם לנכסים בשימוש ראוי, שכן נכסים אילו אינם מפיקים עוד יתרון כלכלי לבעליהם. כמו כן הם אינם זקוקים לשירותיה של העירייה (פינוי אשפה, וכולי).

עם סיום תקופת הפטור ראוי יהיה לבעלי הנכסים להתכונן לקבלת חיובי ארנונה ולבדוק בין היתר את השימוש האחרון שנעשה בנכסים, שטחם, וכולי.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן