רוצים למחוק את חובות הארנונה? כך תצליחו לעשות זאת

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

ארנונהדמי הארנונה, הנגבים מדי חודש מטעם העיריות והמועצות המקומיות בישראל, בהתאם לצווי הארנונה שהרשות המוניציפאלית מוציאה מדי שנה, משולמים על ידי בעלי הנכסים השונים בתחום שיפוטה, כאשר שיעור הארנונה נגבה בהתאם לאופיו ולמהותו של הנכס, כפי שנקבע בצו.

מדי שנה, מוזרמים מיליוני שקלים לפקודת אותן הרשויות המוניציפאליות, כאשר סכומים אלו מאפשרים לאותן הרשויות להעניק את השירותים הנדרשים לתושביהן, מתוקף תפקידן.

חשוב לזכור בהקשר זה, כי תשלום דמי הארנונה מהווה, מבחינת משקי בית רבים, נטל כלכלי כבד, כאשר בהתאם להחלטות הממשלה השונות, קיימים מגזרים שונים באוכלוסייה הזכאים להנחות שונות בדמי הארנונה, ובמקרים אלו, המידע המלא בנושא מופיע בצו הארנונה.

עם זאת, מרבית הרשויות המוניציפאליות אינן פועלות באופן אקטיבי על מנת ליידע את התושבים בשטחן בנוגע להנחות להן הם זכאים, ומשכך תושבים רבים, אשר זכאים להנחה בדמי הארנונה, עודם משלמים דמי ארנונה מלאים, למעלה מהסכום שנדרש מהם בחוק, שכן כתנאי לקבלת ההנחה, על התושב עצמו לפנות בבקשה מתאימה, וללא בקשה זו, לא תינתן ההנחה.

האם ומתי אי ניצול הנחה בדמי הארנונה מצדיקה מחיקת חוב לרשות המוניציפאלית?

בניגוד למה שרבים מהחייבים חושבים, עצם קיומו של חוב ארנונה לרשות המוניציפאלית אינו מהווה בהכרח "גזרה משמים", כאשר במקרים מסוימים, וכפי שנקבע בסעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות, יש בסמכותה של הרשות המוניציפאלית למחוק חובות כספיים הקיימים כנגד תושביה, ולרבות חובות בגין דמי ארנונה שלא שולמו. הליך זה אף חודד במסגרת נוהל מחיקת חובות לרשות המקומית, כפי שיצא מטעם מנכ"ל משרד הפנים במהלך חודש דצמבר 2012.

בהתאם לנוהל, במידה וכנגד תושב הצטבר חוב בגין תשלום ארנונה שלא שולם, וזאת בשעה שעמדה לו הזכות ליהנות מהנחה מתשלום דמי הארנונה, אשר לא נוצלה מסיבה מוצדקת (לרבות אי הגשת בקשה לקבלת ההנחה כתוצאה מאי ידיעה), הרי שהחייב רשאי להגיש בקשה למחיקת החוב העומד לרשותו, כאשר מחיקת החוב תיעשה ביחס ישיר להיקף ההנחה לה היה זכאי החייב במועד הצטברות החוב, ובהסתמך על מצבו האישי והכלכלי, בגינו הוגשה הבקשה.

כך לדוגמא, במידה וכנגד חייב ניצב חוב בגין אי תשלום ארנונה בסך 10,000 שקלים, כאשר החייב היה זכאי, במהלך תקופת החיוב, בהנחה בסך כולל של 6,000 שקלים, הרי שיש באפשרותו להגיש בקשה למחיקת החוב, ובמידה ותאושר, חובו המעודכן יעמוד על סך של 4,000 שקלים, דהיינו הסכום שהיה אמור לשלם במידה והיה נהנה מההטבה המוקנית לו מלכתחילה.

איך להגיש בקשה למחיקת חוב ארנונה?

בהתאם לפקודת העיריות, כל רשות מוניציפאלית חייבת לכנס ועדה מיוחדת, "ועדת הנחות", אשר מתפקידה יהיה לבחון בקשות למחיקה ולהנחות בגין תשלומי ארנונה, ואשר תתכנס לכל הפחות אחת לשלושה חודשים. תפקידה של ועדה זו יהיה לבחון כל בקשת למחיקת חובות ארנונה בצורה אובייקטיבית, ובהתאם למצבו הפרטני של המבקש ולנסיבות המקרה.

חשוב לציין בהקשר זה, כי ועדת ההנחות היא הכתובת הראשונה של כל תושב המבקש לערער אודות חוב ארנונה הרשום על שמו, ומשכך חובת התכנסותה של ועדת ההנחות מוטלת בראש ובראשונה על ראש הרשות המוניציפאלית, ומהווה אחת מחובותיו החוקיות.

יובהר גם, כי בניגוד למדיניות ה"עצמאית" שהנהיגו מספר רשויות מוניציפאליות לאורך השנים, לפיה לא ניתן למחוק חוב ארנונה שהצטבר כנגד תושב המחזיק בנכס, הרי שבפועל, ובהתאם להנחיית בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת, במסגרת הליך עת"מ 66571-03-15, מדיניות זו אינה מבוססת מבחינה חוקית, ומשכך דינה להתבטל.

שינוי סיווג העסק: הרשות המקומית שינתה את סיווג העסק שלך והארנונה עלתה?

חישוב שטח שגוי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן