הנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

הנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעודקשישים אשר נקבעו כזכאית לקבלת גמלת סיעוד יכול יהיו זכאים גם להנחה בחוב הארנונה עבור דירתם באזור מגוריהם. גובה ההנחה יכול שיינתן עד לגובה של 70 אחוזים בתשלום חשבון הארנונה על דירתם. קבלת הזכאות לגמלת סיעוד יכול ותהיה קבועה ויכול ותהיה זמנית. ככל שתאושר גמלת הסיעוד לחודשים ספורים בלבד, יש לגשת לרשות המקומית באזור מגוריך על מנת להציג את האישור על קבלת גמלת הסיעוד. במאמר זה נפרט מי ככל הנראה יהא זכאי לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995. חוק הביטוח הלאומי לקבלת גמלת סיעוד עבור סיוע בפעולות היומיומיות. גמלה זו ניתנת, כפי שיפורט להלן ובהרחבה למי שהגיע לגיל פרישה, מתגורר בקהילה וזכאי לסיוע באותן פעולות יומיומיות כמו להתקלח, להתלבש, לאכול, ללכת, להתנועע וכדומה. שירותי סיוע אלו ניתן למצוא באמצעות מערכת מקוונת לאיתור נותני שירותים אלו, בעזרת הרשות המקומית באזור מגוריך או באמצעות הביטוח הלאומי.

הגשת תביעה לגמלת סיעוד- פירוט והרחבה

כאמור גימלת הסיעוד מוענקת לאחר בחינת הביטוח הלאומי עבור מבוגרים בגיל פרישה, וכוללת בין היתר תנאי סף  של מגורים בקהילה והזדקקות לעזרה בפעולות היומיומיות או להשגחה בביתם. בנוסף, זכאות לגמלת סיעוד יכול שתינתן גם למי אשר מתעתד לעבור ניתוח, או להתאשפז בבית החולים למשך תקופת האשפוז. במקרה זה יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד. המזור שיינתן יכול להיות קבלת גמלת סיעוד קבועה, זמנית או אף ישנה אפשרות לקבלת שירותי "טרום סיעוד" מיידיים עד לסיום הטיפול בתביעה. יש לציין כי הרשות המקומית איננה מחויבת להענקת הנחה כלשהי והיא יכולה אף לקבוע תנאי מסוימים על מנת לקבלה. 

תהליך מימוש הזכות להנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד יכול ותינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות המקומית, בסוף כל שנה, בקבלת המוסד לביטוח לאומי את רשימת הזכאים לגמלת הסיעוד. במקרים בהם אין ניתנה ההנחה באופן אוטומטי כמובן שיש לגשת לרשות המקומית ולבדוק הזכאות כאמור לעיל ולהלן. כמו כן, יתכן ויעלו במקרים בהם תאושר גמלת הסיעוד לאחר שנשלח זה מכבר חשבון הארנונה. במקרה זה יש לגשת לגיזברות הרשות המקומית ולהציג את אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה, מבלי עיכובים. בחלק מן המקרים יכול ותינתן גם הנחה רטרואקטיבית עבור חשבונות עבר ששולמו, ובהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

במקרה בו התקבלה תשובה שלילית מן הרשות המקומית לעניין קבלת הנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד ישנה אפשרות להגשת ערעור (ערר). את הערעור יש להגיש לגיזבר הרשות המקומית המלווה בטענות ומסמכים שיצורפו. כאן חשוב לציין כי יש לבצע אבחנה בין הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים אשר כולם מקבלים לבין הנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד כאמור. במקרה של ריבוי זכאויות תינתן ההנחה הגבוהה ביותר.

שלבי הליך הגשת התביעה

את טופס התביעה יש למלא ולהגיש, הטופס נקרא כמובן "טופס תביעה לגמלת סיעוד". ככל שיש צורך בכך יש אפשרות להיעזר בשירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי. את הטופס יש לשלוח למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון, בצירוף כל המסמכים המבוקשים בטופס או על ידי הגעה פיזית למוסד לביטוח לאומי באזור מגוריך, או באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף.

תנאים מקדימים להגשת בקשה להנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד

כאמור, על מנת להיות זכאים להנחה באנונה כאמור יש להיות חלק מאוכלוסיית מבוגרים שהגיעו לגיל פרישה ועונים על תנאי הזכאות הבסיסיים. בין יתר המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה יש לצרף תדפיס מידע רפואי מקופת החולים (תמצית התיק הרפואי, אבחנות ותרופות) כאשר הוא חתום על ידי רופא מטפל או אחות. לחילופין יש לצרף תדפיס שהופק על ידי התובעים מתיקם האישי באתר קופת החולים.

לחילופין, מי שאושפז במהלך 3 החודשים שלפני הגשת התביעה, יש להגיש סיכום אשפוז. בין היתר יש להגיש במקרה זה אישורים בהתאם למפורט בטופס התביעה, לגבי כל הכנסות המבוטח ובן/ בת הזוג עבור 3 חודשים רצופים מתוך 4 החודשים שקדמו לחודש הגשת התביעה. זאת לא כולל קצבאות ביטוח לאומי או כל קצבה המשתלמת עבור שורדי שואה. בנוסף יש לצרף במקרה זה כתב ויתור סודיות רפואית. כמובן שישנה אפשרות לצירוף מידע רפואי נוסף, אשר ימולא על ידי גורם רפואי או עובדת סוציאלית בעניינך. וכן, אם הינך מתגורר במוסד או בבית אבות, יש לצרף גם כן אישור על כך מאת הנהלת המקום. 

אפשרות נוספת היא להגשת תביעה להנחה בארנונה למקבלי גמלת סיעוד לפני ניתוח או בזמן אשפוז. אם בזמן ניתוח, יגישו זאת מי שמועמד לאשפוז לצורך ניתוח מתוכנן, זאת במהלך החודש שטרם הניתוח. הזכאות של אלו תיבחן לפי מבחן הכנסות וללא צורך בהמתנה לשחרור מאשפוז. במקרה זה יתבקש התובע להעביר למוסד לביטוח לאומי את סיכום הבנייה או סיכום השחרור מאשפוז מיד כשזה יתקבל.

שימת ליבך כי החלטת הועדה, ככל שהיא חיובית, יכולה לקבוע עבורך אחוז מסוים של הנחה, עד לגובה 70 אחוזים מן החוב, ולא בהכרח בגובה של 70 אחוזים. בנוסף, חשוב להכיר, כי ככל שמתקיימים בעניינך מספר תנאי זכאות שונים, הזכאות תינתן להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן. לחילופין במצב אחר בו ישנם שני זכאים להנחה בארנונה אשר מתגוררים תחת קורת גג אחת, תינתן הנחה אחת עבור הנכס. ואחרון, במקרה בו ישנה עילה להגשת בקשה להנחה בארנונה עד 70 אחוזי הנחה על בסיס "נזקקות", ניתן להגישה במקביל וההנחה הגבוהה מביניהן תתקבל. בסיס זה עומד על למשל הוצאות חריגה גבוהות במיוחד עקב טיפול רפואי, אירוע חריג ועוד, והכל בהתאם לשיקול הועדה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן