הנחה בארנונה לחיילי מילואים

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

הנחה בארנונה לחיילי מילואיםבתשלום מס הארנונה לעיריות, ישנה אפשרות לקבלת הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים. הנחה זו יכול שתינתן עד 5 אחוזים מגובה תשלום הארנונה, וכמובן לפי החלטת הרשות המקומית באזור מגוריך לאור פרמטרים מסוימים.  הנחה זו יכולה להוות נדבך משמעותי ביחס לסל הוצאות המשפחה, ולאפשר לך חיסכון של מאות ואף אלפי שקלים במקרים מסוימים בשנה אחת. אחוז ההנחה נקבע עבור כל חייל מילואים בנפרד,  בהתאם להחלטת הרשות המקומית בעיר בה הינך מתגורר. כפי שנפרט בהמשך המאמר, ההנחה בארנונה לחיילי מילואים מתקבלת לאחר הגשת בקשה באמצעות טופס ייעודי, שניתן למצוא בחיפוש קל ברשת האינטרנט או כמובן באתרי הרשויות המקומיות. וכן, ניתן לקבל פרטים נוספים באתר משרד הפנים, באופן פרונטלי במשרד הפנים או ברשויות המקומיות.

מהי הנחה בארנונה לחיילי מילואים וכיצד ניתן לקבל אותה?

הנחה בארנונה לחיילי מילואים היא הנחת חובה אשר תלויה בשיקולי הרשות המקומית ביחס לכל מקרה ומקרה בנפרד, לפי נסיבותיו. כך לפי תקנה 3ו לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה). לפי תקנה זו, מי אשר משרת בשירות מילואים פעיל עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה לחיילי מילואים בשיעור של עד 5% מתשלום הארנונה הכולל שהוא משלם כיום בעבור דירתו. 

כאמור, אחוז ההנחה, אם אכן ניתן, מותנה בידי הרשות המקומית וזו האחרונה זכאית גם לקבוע כי לא תבחר להעניקה או להעניקה בתנאים מסוימים. על כן, חשוב למלא את הטפסים לבקשה להנחה בארנונה לחיילי מילואים בצורה תקינה, מלאה ומפורטת במסמכים חשובים ונדרשים ולבצע זאת נכונה. 

הזכאים להנחה בארנונה לחיילי מילואים הם מי שעונים על התנאים המופיעים בחוק, ואלו הם: בעלי תעודת משרת מילואים פעיל (או לחילופין אישור אחר מקביל ותקף מצה"ל) בנוסף צריכים הם להיות רשומים בשמם המלאה כשוכרי הדירה או כבעליה.

מי הוא משרת מילואים פעיל?

החוק קובע כאמור אפשרות לזכאות זו ל"חייל מילואים פעיל". החוק מגדיר חייל מילואים פעיל כפי הגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, כמו שמחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו ע"י צבא הגנה לישראל. זו היא, כמובן, הסיבה בגינה הרשות המקומית מבקשת אותך בצירוף מסמך זה או כאמור לחילופין באישור אחר תקף שניתן לך ע"י צבא הגנה לישראל על שירות מילואים פעיל.

אישור זה כאמור צריך להינתן באופן אותנטי, מצבא ההגנה לישראל. אם אין בידך האישור המבוקש או האפשרות החילופית לעיל, תוכל לפנות בבקשה לכך למוקד המילואים של צה"ל, במספר הטלפון 03-6553655.

תהליך מימוש הזכות

אם אכן אתה נמנה תחת התנאים הללו המנויים בחוק אכן יש באפשרותך להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לחיילי מילואים. כעת, עליך לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית של אזור מגוריך, ומלא את הטופס הייעודי לבקשת הנחה בארנונה. את הטופס ניתן למלא באופן דיגיטלי או להדפיסו ולהגישו בצורה פיזית לגיזברות הרשות המקומית של אזור מגוריך. באשר לטופס דיגיטלי, ניתן למצוא אותו באתר האינטרנט של הרשויות המקומיות השונות, או גם בחיפוש כללי בכל מנוע חיפוש. אם ברצונך להגישו מקוון, כמובן שיש להיכנס לאתר הרשות המקומית באופן ספציפי.

בנוסף למילוי הטופס עליך לצרף אישורים כמו הסכם שכירות או רכישה של הדירה או הנכס בהם מתגוררים, וכן לצרף תעודת משרת מילואים פעיל או אישור אחר מצה"ל כאמור. טרם הגשת הבקשה מומלץ לברר מול הרשות המקומית המצויה באזור מגוריך האם נדרשים באופן ספציפי צירוף של מסמכים נוספים.

לאחר שליחת הטופס בעניינך והגשת הבקשה כאמור, תתכנס הועדה אשר מצויה ברשות המקומית שבאזור מגוריך ותקבע החלטתה בנושא. בשיקוליה אלו יכולה הועדה לקחת בחשבון מגוון רחב של קריוטריונים, בנוסף לבדיקת התנאים האמורים לעיל. כך למשל קריטריונים כמו המצב החומרי שלך (נכסים למשל), המצב הממוני,), ועוד מגוון קריטריונים ברשימה פתוחה יכולים בהחלט לבוא בחשבון בבחינת הועדה.

בסוף התהליך תיקבע ההחלטה על ידי הועדה. האפשרויות הן כמובן אישור הבקשה או דחייתה. במקרה של קבלת בקשתך, תוכל לקבל במקרים מסוימים אף הנחה רטרואקטיבית עבור חובות ארנונה קודמים, והכל בהתאם להחלטת הועדה. במקרה בו קיבלת תשובה שלילית, ישנה האפשרות להגשת ערעור החלטת הראשות המקומית (נקרא ערר). את הערעור יש להפנות לגיזבר הרשות המקומית באזור מגוריך.

 טיפים חשובים ולמה יש צורך לשים לב 

שימת ליבכם במקרה שאכן הינכם זכאים להנחה בארנונה לחיילי מילואים כי הנחות אלו ניתנות אך ורק למחזיקים בדירה, בשכירות או בבעלות, על שמם. מי מכם אשר מתגורר עם הוריו איננו זכאי להנחה כזו או אחרת בארנונה לחיילי מילואים. אם מדובר בדירת שותפים, עליך לציין מספר את מספר השותפים בדירה, אם ישנם. במקרה שבו חשבון הארנונה אינו מופיע על שמך, מבקש ההנחה, עליך להציג את חוזה השכירות או הרכישה לשם הסבה של חשבון הארנונה על שמך למען תוכל להגיש בקשה להנחה בארנונה. בנוסף, ככל שבעניינך מגיעות מספר הטבות שונות לעניין תשלום חשבון ארנונה, תזכה אותך הועדה, ככל שאכן תחליט כך, בהנחה הגבוהה ביותר מבין ההנחות שקיבלת. כמובן שכמו בכל עניין, הרשות המקומית שומרת לה את הזכות לבדוק כל קרה לגופו ובכל האמצעים המונחים לפיתחה. 

נציין, כי החל מיום 01.01.18, הנחה בארנונה לחיילי מילואים תינתן לתקופה מקסימלית בת שלוש שנים, ובהתאם לתוקף התעודה בלבד. הנחה זו תתעדכן באופן אוטומטי בחשבון הארנונה שלך, וזאת עד לפקיעת תוקף התעודה או האישור שהתקבל. בתום פקיעת התוקף, עליך לדאוג להעביר אישור חדש ולהעבירו לרשות המקומית באזור מגוריך. ככל שמדובר בדירת שותפים, ציין בטופס הבקשה את מספר חשבון הארנונה, על מנת שהרשות תוכל לאתר את דירתך.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן