ארנונה על דירה ריקה

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

ארנונה על דירה ריקהבתשלום מס הארנונה לעיריות, יש אופציה לקבלת הנחת ארנונה על דירה ריקה, למשל בזמן שיפוץ הבית, בכל סיבה אחרת כאשר הנכס ריק. יש להגיש בקשה להנחה בארנונה על דירה ריקה, ולקבל אישור מהרשות המקומית. במקרה מעין זה ניתן לקבל הנחה של עד 100 אחוזים מגובה החשבונית ביחס לאזור הארנונה הנדון. כלומר, עד מימוש פטור מלא מתשלום ארנונה. הנחה זו יכולה להוות נדבך משמעותי בהוצאות המשפחה העצמאית, הוצאה אשר יכולה להגיע גם למאות ואף אלפי שקלים בשנה. ולכן, לא מומלץ לוותר עליה, בייחוד בנסיבות בהן הנכס ריק. אחוז ההנחה שתקבלו נקבע עבור כל משפחה בנפרד ובאופן אינדיבידואלי, בהתאם להחלטת הרשות המקומית. כפי שנפרט בהמשך, ההנחה מתקבלת לאחר הגשת בקשה באמצעות טופס ייעודי, אשר ניתן לאתר בחיפוש קל ברשת האינטרנט או כמובן באתרי הרשויות המקומיות. וכן, ניתן לקבל פרטים נוספים באתר משרד הפנים, באופן פרונטלי במשרד הפנים או ברשויות המקומיות.

הנחת ארנונה על דירה ריקה, בזמן שיפוץ או עבור נכס שעומד ריק

אם נכסך עומד ריק או מצוי בשיפוץ, יכול ויש באפשרותך לזכות להנחה משמעותית בחשבון הארנונה ועד קבלת פטור מלא. הבקשה מופנית לרשות המקומית באיזור מגוריך, ותלויה באישורה. טרם הגשת הבקשה יש להכיר גם את הסייגים העיקריים בנושא והם: לא ניתן לקבל הנחה זו עבור נכס אשר עומד ריק פחות מ-30 ימים, וכן אפשרות לקבל את פטור מלא רק עבור ששת החודשים הראשונים בהם הנכס עומד ריק. שימת ליבכם, כי כמובן שהרשות המקומית יכולה להחליט כי לא תינתן הנחה כלל, וזאת בכפוף לשיקוליה בלבד, ולפי נסיבות העניין. כל זאת לפי החוק, ראו תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה).

לעניין פירוט ההנחות אותן רשאית הרשות המקומית להעניק עבור הנכס הריק, אלו הן: כאמור, עד 6 חודשים הראשונים בהם הנכס בשיפוץ או עומד ריק- עד מאה אחוזים וקבלת פטור תשלום מארנונה. לאחר מכן, החל מ-7 חודשים ועד שנה אחת (12 חודשים)- ניתן לקבל הנחה עד ל-66.66 אחוזים מסכום חוב הארנונה. ומדרגה אחרונה, החל מ-13 חודשים ועד 36 חודשים מהיום בו הנכס בשיפוץ או עומד ריק- שיעור ההנחה יכול ויגיע עד 50% מגובה החוב.

יצויין, כי אם הנכס שברשותך ידוע מראש כאשר יעמוד ריק למשל לתקופה של שנה אחת, יכול ותזכה לפטור במחצית השנה הראשונה ולאחר מכן עד 66.66 אחוזים, כאמור. כלומר, פטור עבור התקופה הראשונה, לפי אישור הרשות, ולאחר מכן הנחה מופחתת. כל זאת כאמור תחת סייג 30 הימים, כאשר על ימים אלו יהיה עליך לשלם את הסכום המלא.

תהליך מימוש הזכות והגשת הבקשה

על מנת לבדוק זכאותך בפני הרשות המקומית להנחה זו, עליך לפנות לרשות המקומית שבתחומה מצוי נכסך, באמצעות הבקשה היעודית לקבלת הנחת ארנונה על דירה ריקה. טופס זה ניתן למצוא ברחבי האנטרנט, בחיפוש מהיר אחר טופס הנחה לנכס ריק, בכל מנוע חיפוש או באתרי הרשויות המקומיות. את הטופס ניתן להוריד ולמלא באופן ידני, ולהגיע פיזית להגישו, או לחילופין למלא דיגיטלית ולשלוח אונליין.

יצוין כי יש למלא את הטופס הייעודי באופן הנכון והמדויק ביותר, וכן לצרף את המסמכים המבוקשים וראיות נוספות אשר לדעתך יכולים להשפיע ולהביא לאישור בקשתך. כך למשל, חשוב להציג ראיות לכך שהנכס ריק ושלא נעשה בו שימוש או לחילופין לעניין להציג ראיות כי הנכס בשיפוצים, כמו למשל תמונות, קבלות לאנשי מקצוע וכדומה.

לאחר שליחת הטופס והגשת הבקשה כאמור, תתכנס הועדה אשר מצויה ברשות המקומית שבאזור מגוריך ותחליט כיצד לפעול בעניינך, האם לאשר את בקשתך או לאו. בשיקוליה החלטתה יכולה הועדה לקחת בחשבון מגוון רחב של קריטריונים, בנוסף לבדיקת התנאים האמורים לעיל. לצורך הדוגמה קריטריונים כמו המצב החומרי של המבקש (נכסים למשל), המצב הממוני ועוד יכולים להילקח בחשבון, ברשימה פתוחה לפי החלטת הרשות גרידא.

בסוף התהליך תתכנס הועדה ותחליט בעניינך, האם לאשר את בקשתך או לאו. במקרה של קבלת בקשתך, תוכל לקבל לעיתים אף הנחה רטרואקטיבית עבור חובות ארנונה קודמים, והכל בהתאם להחלטת הועדה הספציפית במקרה הנדון. במקרה בו קיבלת תשובה שלילית, ישנה האפשרות להגשת ערעור על החלטת הראשות המקומית, הקרוי גם ערר. את הערעור יש להפנות לגיזבר הרשות המקומית באזור מגוריך.

על מה חשוב לשים דגש בבקשה להנחת ארנונה על דירה ריקה?

שימו לב כי הרשות המקומית איננה חייבת להעניק את הזכות להנחה עבור נכס ריק, וההחלטה נתונה לשיקוליה בלבד. בנוסף, במצבים בהם אכן אושרה עבורך הנחת ארנונה על דירה ריקה, ובכוונתך לעשות בו שימוש כלשהו מחדש,  יש להודיע על כך לרשות המקומית 7 ימים לפני השימוש המחודש בנכס. יש לדעת כי אם יימצא כי לא דיווחת כן, תוכל הרשות לבטל את ההנחה שאושרה לך, וכן תהיה חשוף לקנסות.

וכן, שים לב כי בהחלט יכול לקרות מצב בו נקבעה לנכסך הנחה הפחותה מהאחוז המקסימלי האפשרי, וכי היא לא תעמוד בהכרח על האחוז הגבוה ביותר. בנוסף, חשוב להכיר כי אם מתקיימים בעניינך מספר תנאי זכאות, ההנחה תינתן עבור האחוז הגבוה ביותר שאושר בלבד. במצב אחר שבו ישנם שני זכאים להנחה בארנונה אשר מתגוררים תחת קורת גג אחת, תינתן הנחה אחת עבור הנכס. וכן, ישנה גם האפשרות להגשת בקשה להנחה בארנונה עד 70 אחוזי הנחה על בסיס "נזקקות", כלומר, בשל הוצאות חריגה גבוהות במיוחד. כך למשל אירוע חריג שאירע בחייך, עקב טיפול רפואי ארוך טווח וכדומה. ככל שהכל יוצג בצורה נכונה ומגובה בפני הועדה, כמובן בהתאם לשיקוליה הבלעדיים.

קראו עוד: ארנונה על נכס נטוש

פטור מארנונה לנכס ריקפטור מארנונה לנכס ריק ניתן רק במקרים מסוימים. עליכם יהיה להוכיח מספר דברים בנוגע לנכס כדי לקבל פטור מארנונה, אך החובה היא מצד משרד הפנים כלפי הרשויות ככה שכל הרשויות אמורות להעניק פטור מארנונה לנכס ריק למי שעומד בקריטריונים. ארנונה היא חובה על פי חוק, ניתן לשלם ארנונה באופן דו-חודשי או בפעימה אחת בתחילת השנה. עלות הארנונה משתנה בכל שנה, אך לא באופן דרמטי. מחיר הארנונה הוא בהתאם לעירייה ובהתאם לגודל הנכס שלכם.

מה זה נכס ריק?

פטור מארנונה לנכס ריק יהיה רלוונטי בשני מקרים, כאשר מדובר על דירה חדשה וכאשר הנכס עובר שיפוץ. נכס ריק משמע אין אפשרות לגור בנכס הזה ויש להוכיח שאכן המקום אינו ראוי למגורים. על פי חוקי משרד הפנים, כאשר אין אפשרות לגור במבנה כלשהו אין ביכולתה של העירייה לדרוש מבעל הנכס לשלם ארנונה מכיוון שאינו גר בנכס הזה. כמובן, יש להגיש בקשה בהתאם ובזמן הנכון, אין אפשר לקבל החזרים בגין תשלום ארנונה באופן רטרואקטיבי. הנה כל מה שאתם צריכים לדעת לפני שאתם מגישים פטור מארנונה לנכס ריק:

פטור מארנונה לנכס חדש

כל מי שקנה נכס חדש אבל לא גר בו זכאי לפטור מארנונה למשך 12 חודשים ועד למעשה 18 חודשים. הפטור מבוסס על תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה בכל הנוגע להנחות בארנונה. שימו לב, הנחה היא הביטוי השגור שתמצאו ברוב המקרים כאשר אתם מבקשים פטור מארנונה לנכס ריק או בכל מקרה אחר. ההנחה יכולה להיות בשיעור של 100% ולכן היחס הוא בהתאם להנחה ולא בהתאם לפטור. לעניינו, בעלים של נכס ראשון ריק יהיה זכאי להנחה של 100% למשך 12 חודשים כל עוד הוא לא משתמש בדירה. אם לאחר 12 חודשים עדיין אין שינוי בסטטוס שלו ועדיין הוא לא יכול לגור בבית הוא זכאי לקבל פטור מתשלום ארנונה למשך שישה חודשים נוספים על פי תקנה 13 לחוק. כדי לקבל את הזכאות שלכם עליכם למלא את הטפסים באתר העירייה ולהגיש לשם את הבקשה. חשוב לדעת, ברשות העירייה גם להגיע לביקורת ולבחון את הנכס כדי למצוא אותו לנכון למתן פטור מארנונה לנכס ריק.

מה בנוגע לנכס לא חדש?

כאשר מדובר על נכס שעומד ריק והוא אינה חדש ההנחה היא בהתאם לתקנה 13 בלבד לתקנות הסדרים במשק המדינה. כאשר הנכס ריק ולא נעשה בו שימוש לתקופה של 30 יום ברציפות יהיה זכאי בעל הנכס או המחזיק להנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד שישה חודשים. זאת אומרת, אתם תהיו זכאים לקבל פטור מארנונה לנכס ריק שאינו חדש לתקופה של מקסימום שישה חודשים כל עוד אתם נמצאים זכאים לכך. אי אפשר לקבל את הפטור לתקופה שעולה על שישה חודשים, וניתן יהיה לקבל את הפטור באופן חד פעמי כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס. בכדי לקבל את ההנחה יהיה עליכם להגיש מכתב באופן מקוון או לא לעירייה, יש למלא את התצהיר הדבר נכס ריק וכנראה יתאמו לכם ביקורת בנכס. במילוי הטופס יש לצרף צילום תעודת זהות ומסירת כל הפרטים אודות הנכס ככתוב בטופס אותו אתם שולחים.

לאחר חצי שנה גם אם המבנה עדיין עומד ריק אתם מחויבים לשלם ארנונה. אפשר לבקש מהעירייה הארכה אבל כאשר מדובר על נכס שאינו חדש הסבירות שיתירו לכם לקבל זאת מהעירייה היא נמוכה. עם זאת, תוכלו להגיש בקשה להנחה ולאו דווקא לפטור מכיוון שבית המשפט קבע כי נכס שעומד ריק מסב נזק כלכלי ואינו צורך את שירותיה של העירייה ולכן, יש לחייב את הכנס בסיווג זול יותר. עם זאת, יש ערים שעקפו את הסכמות הזאת ועדיין כל עוד יש היתר בנייה ניתן יהיה לגבות את התעריף המקסימלי לארנונה גם כאשר הנכס אינו בשימוש. מה שנותר לעשות הוא לקוות שהעירייה תבוא לקראתכם. תוכלו להיעזר בשירותיה של חברה מקצועית שתלווה אתכם לקבלת פטור מארנונה או הנחה משמעותית לאחר התקופה הרלוונטית וככה הסבירות תגדל.

נכס שאינו ראוי לשימוש

מה קורה במקרה בו הנכס אינו ראוי לשימוש? נכס שאינו ראוי לשימוש זכאי לפטור מארנונה בהתאם לסעיף 330 לפקודת העיריות. במקרה בו הנכס נהרס, ניזוק ובכל מקרה בו אין אפשרות לשהות במבנה הוא פטור מתשלום ארנונה. שימו לב, הפטור ניתן רק לאחר שנשלח מכתב אשר המבקש לקבל פטור. משך זמן הפטור הוא לתקופה של עד שלוש שנים כל עוד הנכס מוכן למגורים. במקרה בו הנכס לאחר שלוש שנים עדיין נמצא לא ראוי למגורים יהיה ניתן לקבל הארכה של עד חמש שנים נוספות בפטור מלא או תשלום ארנונה מופחת. במקרה בו חלפו כבר שמונה שנים והנכס עדיין נמצא ללא שימוש בעל הנכס צריך להגיד מכתב נוסף לעירייה או לרשות המקומית אשר מוכיח כי הנכס עדיין נמצא לא ראוי לשימוש. העירייה רשאית גם כאן להגיע לבדיקות בנכס ולראות שאכן הוא לא ראוי למגורים.

כדי לקבל את ההנחה או הפטור יהיה עליכם להגיש פנייה בצירוף המסמכים הרלוונטים לרשות המקומית. עליכם יהיה לצרף מסמכים אשר מוכיחים כי המבנה אינו ראוי למגורים בצירוף פרטי התקשרות שלכם לצורך תיאום ביקור בנכס. יש למסור את המכתב למחלקה ברשות המקומית שלכם המטפל בגבייה. אין חובה להגיע באופן פיזי, רוב העיריות מאפשרות לכם לשלוח את הבקשה גם באופן מקוון. באתר העירייה אמורים להיות כל הטפסים הרלוונטים. כיום יש חברות מקצועיות המלוות בעלי נכסים בקבלת פטור והנחה בתשלום דמי ארנונה באופן פשוט ומהיר.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן